Hovedoppgjøret 2024: Enighet i forhandlingene for farmasøytiske bedrifter

Natt til 16. mai ble IE&FLT enig med Norsk Industri i lønnsforhandlingene for farmasøytiske bedrifter.

– Vi har fått gjennomslag som sikrer økt kjøpekraft og bedrer arbeidsvilkårene til våre medlemmer, forteller forhandlingsleder Barbro Auestad, fra IE&FLT.

Ny minstelønnsats for Overenskomst for Farmasøytiske bedrifter blir kr. 203,28. Satsene for ansiennitet blir regulert med 8,9 prosent, og får et ekstra løft ved ansattes syvende år i bedriften.

Forhandlingslederen trekker frem at særlig ubehagelig arbeid nå blir bedre regulert. For de med flere fagbrev dobles nå tillegget.

Bedre tilrettelegging

Videre er det enighet om tilrettelegging for dysleksivennlig arbeidsplass. Sistnevnte er en sak begge parter har arbeidet med over tid.

Et annet eksempel på bedre tilrettelegging er at ammende nå får 2 timer ammefri på tolvtimersskift, opp fra 1 time.

– Det har vært tøffe forhandlinger, men med en god dialog på slutten som har sikret et resultat som gir en god utvikling av overenskomsten, avslutter Auestad.

Avtalen omfatter over 1100 IE&FLT-medlemmer.

Du kan lese hele protokollen fra oppgjøret her.

Forhandlingsutvalget til IE&FLT
(Farmasøytiske bedrifter)

Barbro Auestad, AU-medlem i IE&FLT og forhandlingsleder

Nina Helland, forbundssekretær Industri Energi

Tone Thon, HP Halden Pharma AS

Petter Sørensen, Asker Contract Manufacturing AS (tidligere Takeda i Asker)

Kristine Sillerud, GE Healthcare AS avd Oslo

Bodil Hanssen, Curida AS

Jan Øyvind Åvik, GE Healthcare AS avd. Lindesnes

Rune Stensland, Norgesplaster AS

Jørn-Henning Isaksen, Palla Pharma Norway AS

Espen Lia Gregoriussenm Vistin Pharma AS

André Skogen-Grimseth, Pharmaq AS avd. Kløfta

Carl Spira, Abbott Diagnostics Technologies AS (Observatør)

Sven Rune Andersen, Asker Contract Manufacturing AS (Observatør)

Tore Berget, Curida AS (Observatør)

Frode Ersfjord, IE&FLT (kommunikasjon)