Hovedoppgjøret 2022: Forhandlinger i gang for glass og keramisk industri

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Industri for glass og keramisk industri har startet på Norsk Industri sitt kontor i Oslo.

Overlevering av kravene fra forhandlingsleder Asle Reime til Norsk Industris forhandlingsleder Magnus Dybendal Foldvik var startpunktet for forhandlingene.

– Det er på tide å løfte lønnen for de ansatte i glass og keramisk industri opp på et anstendig nivå sier Asle Reime.

– Det har vært heftige vilkår for alle under pandemien, men det har vært god dialog mellom de tillitsvalgte og bedriftene for å holde hjulene i gang. Nå går det bedre for bedriftene og det bør de ansatte også dra nytte av meiner Asle Reime.

Forhandlingene for glass og keramisk industri omfatter 111 Industri Energi-medlemmer i bedriftene Hadeland Glassverk, Figgjo, Magnor Glassverk og Norsk Teknisk Porselen.

Reime minner om at det i år er et hovedoppgjør der det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, og at det er streikerett.

Industri Energis forhandlingsutvalg. Foto: Jan Godfrey.

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Asle Reime (forhandlingsleder) – Industri Energi

Ronny Kristoffersen (tariffansvarlig) – Industri Energi

Gry Espeland – Figgjo

Jan Erik Weisten – Hadeland Glassverk

Kim Marius Hansen – Norsk Teknisk Porselen Products AS

Jan Godfrey (observatør) – Industri Energi