Hovedoppgjøret 2022: Forhandlingene med NHO Luftfart har startet

Forhandlingene mellom Industri Energi og NHO Luftfart om trafikkavtalen startet onsdag formiddag i Oslo.

Forbundssekretær Jørn Erik Bøe leder forhandlingene for Industri Energi. Han har forventning om ryddige forhandlinger og at forbundet skal forhandle fram et godt resultat for medlemmene.

Det er satt av to dager til forhandlingene.

Trafikkavtalen gjelder for Industri Energis drøyt hundre medlemmer innen offshore helikopterbransjen, gjennom selskapene CHC Helikopter Service, Bristow og HeliOne.

I år er det et hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, i tillegg til lønn. Det forhandles med alle rettigheter, inkludert streikerett.

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Jørn Erik Bøe, Industri Energi (forhandlingsleder)

Hans Petter Jensen, CHC Helikopter Service

Kjetil Larsen, CHC Helikopter Service

Monica Skotnes, Bristow

Per Otto Bråthen, HeliOne

Arnfinn Dahle, Securitas (observatør)

Atle Espen Helgesen, Industri Energi (kommunikasjon).