Hovedoppgjøret 2022: Enighet i meklingen, ingen streik i oljeservice

Industri Energi kom torsdag morgen til enighet med Norsk olje og gass i meklingen på oljeserviceavtalen (OSA). –Vi er fornøyde med å komme i havn med et krevende oppgjør, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Industri Energi og Norsk olje og gass har kommet fram til et resultat i mekling som innebærer at satsene i lønnsmatrisen offshore økes med 25.000 kroner fra 1.juni 2022. Dette sammen med ansiennitetsutviklingen per 1. januar 2022 utgjør totalt 32.200 kroner, altså det samme som sokkelavtalene fikk.

Skift- og nattillegget blir økt fra 93,50 kr til 98 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes fra 2120 kroner til 2200 kroner per dag.

I tillegg heves minstelønnssatsene til:

  • Fagarbeider: 230 kr per time
  • Øvrige arbeidere uten tidligere erfaring: 207,40 kr per time
  • Øvrige arbeidere med minst 1 års relevant bransjeerfaring: 216 kr per time
  • Unge arbeidstakere (under 18 år): 139 kr per time

– Vi har gjennomført et oppgjør i tråd med rammen, sier Lill-Heidi Bakkerud som har ledet forhandlingene for Industri Energi. Hun understreker at det er krevende å opprettholde oljeserviceavtalen på samme nivå som resten av bransjen.

I år er det hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, i tillegg til lønn.

Reelle forhandlinger for individuelt avlønnede

Partene fremhever viktigheten av at det nå skal gjennomføres reelle lokale forhandlinger for individuelt avlønnede, og Industri Energi understreker viktigheten av å sikre lønnsutvikling for alle.

Det er også enighet om at det blir nedsatt to utvalg. Det ene skal se på problemstillinger knyttet til reise, ventetid og kompensasjon, inkludert den såkalte 1/3-regelen.

Det andre utvalget skal se på utfordringer knyttet til bemanning, kompetanse og sikkerhet ved nye driftsmodeller.

Operasjonssentre skal ligge i Norge

Industri Energi har tatt med følgende protokolltilførsel:

«Industri Energi mener at operasjonssenter for den norske kontinentalsokkel skal ligge i Norge.  Dette inkluderer fjernstyrte tjenester, støtte på/fra land, planlegging, prosjektering, assistanse og sanntid-arbeidsoppgaver.

Industri Energi mener at dette er et spørsmål om sikkerhet for norsk sokkel, i tillegg til sysselsetting, utvanning av kompetanse og industriell utvikling.

Dette underbygges etter vårt syn av Petroleumsloven som sier: Den norske stat har eiendomsrett til undersjøiske petroleumsforekomster og eksklusiv rett til ressursforvaltning.

Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet.»

Oljeserviceavtalen (OSA) omfatter drøyt 60 organiserte leverandørbedrifter som i hovedsak er medlem i Norsk olje og gass. I tillegg er avtalen gjort gjeldende for ytterligere 40 bedrifter med ansatte både offshore, på land og innenfor dykking.

Industri Energi har totalt rundt 6500 medlemmer innen oljeserviceområdet.