Hovedoppgjøret 2020: Ingen streik på sokkelen, et oppgjør i tråd med frontfaget

onsdag 30. september 2020

Industri Energi og Norsk olje og gass er i mekling blitt enig om et resultat som gir offshoreansatte innen operatør, boring og forpleining et oppgjør i tråd med frontfaget. Det blir dermed ikke streik i sokkeloppgjøret.

Industri Energis forhandlingsutvalg på sokkelavtalene har forhandlet på Airport-hotellet på Sola siden mandag morgen. Foto: Atle Espen Helgesen
Industri Energis forhandlingsutvalg på sokkelavtalene har forhandlet på Airport-hotellet på Sola siden mandag morgen. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi kom like før klokken 0600 onsdag morgen til enighet med Norsk olje og gass på sokkeloverenskomstene operatør/boring/forpleining, etter mekling på Sola, utenfor Stavanger.

-Jeg er fornøyd med at vi har klart å komme til enighet om et oppgjør som er i tråd med frontfaget, sier Lill-Heidi Bakkerud som er nestleder i Industri Energi og forhandlingsleder for sokkelavtalene.

Partene har kommet fram til et resultat som gir de offshoreansatte et samlet lønnstillegg på 4700 kroner. Boring og forpleining får dessuten med et etterslepstillegg på 8946 kroner.

I tillegg blir skift- og nattillegget økt med 3,50 kr til 80 kroner per time. Mens konferansetillegget økes til 100 kroner. Helligdagsgodtgjørelsen økes fra 2025 kroner til 2060 kroner per dag.

Det generelle lønnstillegget og endring av satser gjøres gjeldende fra 1. juni 2020.

-Tatt i betraktning den spesielle situasjonen vi er oppe i, så er vi fornøyd resultatet, sier Bakkerud.

Bedriftene skal forskuttere sykelønn

Lill-Heidi Bakkerud, forhandlingsleder på sokkelavtalene. Foto: Atle Espen Helgesen
Lill-Heidi Bakkerud, forhandlingsleder på sokkelavtalene. Foto: Atle Espen Helgesen

I år er det hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene.

Industri Energi fikk gjennomslag for krav om at bedriftene skal forskuttere sykelønn. Det gis også en kompensasjon for vask av smittelugar på 500 kroner.

Kurs som krever fysisk tilstedeværelse godtgjøres med minimum åtte timer overtid per dag. Digitale kurs i ansattes friperioder godtgjøres med minimum fire timer overtid.

-Vi er også enig med arbeidsgiverne om at vi skal opprettholde fokus på de tillitsvalgtes rettigheter og fortsette arbeidet som vi ble enig om i 2018, sier Lill-Heidi Bakkerud.

Ansatte i vikarpooler sikres forutsigbarhet

Det er videre enighet om at ansatte i vikarpooler må sikres forutsigbarhet i forhold til å kunne planlegge sin egen fritid, noe som overenskomsten ikke har regulert ikke godt nok.

Industri Energi inviterte også Norsk olje og gass til å skrive en intensjonsavtale om å øke andelen norsk mat på sokkelen. -Vi må konstatere at Norsk olje og gass ikke ser viktigheten av å bruke norske matråvarer, og på den måten være en viktig bidragsyter til å opprettholde nasjonal matproduksjon og selvforsyningsgrad. Dette kunne vært et viktig signal til det norske samfunnet, ifølge Bakkerud.

Sokkelavtalene omfatter forbundets medlemmer som jobber offshore i operatørselskapene, innen boring på faste installasjoner og i forpleiningen. Industri Energi har drøyt 4300 medlemmer som er omfattet av sokkelavtalene.

I operatørselskapene fortsetter man med lokale forhandlinger, mens boring og forpleining nå er ferdig med årets oppgjør.

Riksmeklerens møtebok sokkeloppgjøret 2020