Hovedoppgjøret 2020: Grunnlaget er lagt for lokale forhandlinger for landansatte i olje- og gassindustrien

Industri Energi sitt forhandlingsutvalg under forhandlingene på bransjeavtalen. Foto: Atle Espen Helgesen
Industri Energi sitt forhandlingsutvalg under forhandlingene på bransjeavtalen. Foto: Atle Espen Helgesen

mandag 2. november 2020

Industri Energi og Norsk olje og gass kom mandag kveld i havn med de sentrale forhandlingene om bransjeavtalen. Reelle lokale forhandlinger må fullføres før en ny avtale signeres.

Industri Energi og Norsk olje og gass er enig om at det skal nedsettes et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå utfordringer knyttet til utarbeidelse, godkjenning, varighet og praksis av skiftplaner.

Partene anbefaler dessuten å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger i de bedriftene der det ikke gjøres. Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere hva gjelder forskuttering av sykepenger.

Svært mange medlemmer på bransjeavtalen har i lang tid jobbet hjemmefra på grunn av koronapandemien. –Vi har luftet problemstillingene rundt dette med arbeidsgiverne, sier Alfheim.

Partene forutsetter at det føres reelle forhandlinger lokalt.

– Det er nå opp til partene lokalt å bli enig, noe vi har klare forventninger til, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Han minner om at bransjeavtalen er en rammeavtale, der forbundet først forhandler sentralt med Norsk olje og gass, så forhandles det lokalt i bedriftene, før den nye avtalen eventuelt signeres.

Det er satt en frist om at de lokale forhandlingene skal være gjennomført innen 4. desember.

Bransjeavtalen gjelder for landansatte i olje- og gassindustrien, både på landanlegg og ved kontorstedene. Industri Energi har drøyt 4500 medlemmer på avtalen.