Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene på flyteriggavtalen er i gang

Frode Alfheim (th) leder forhandlingene for Industri Energi. Her under åpningen av forhandlingene. Foto: Atle Espen Helgesen
Frode Alfheim (th) leder forhandlingene for Industri Energi. Her under åpningen av forhandlingene. Foto: Atle Espen Helgesen

tirsdag 22. september 2020

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norges Rederiforbund startet tirsdag ettermiddag i Oslo. –Vi forventer et generelt lønnstillegg og flere viktige justeringer i flyteriggavtalen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Frode Alfheim har en klar forventning om at medlemmene skal ha økt kjøpekraft i tråd med frontfaget og at man får justert en rekke bestemmelser i overenskomsten.

-Til tross for den spesielle situasjonen vi er inne i med koronavirus, er jeg glad for at vi følger den norske modellen og klarer å møtes til forhandlinger. Industri Energi er opptatt av å sikre og bevare arbeidsplasser, og vi har jobbet sammen med arbeidsgiverne for å få på plass en tiltakspakke for oljenæringen. Nå forventer vi at det blir ført reelle forhandlinger. Vi krever både lønnstillegg for medlemmene og har flere tekniske krav som speiler endringene i bransjen, sier han.

Under oppstarten av forhandlingene adresserte Alfheim også utfordringer rundt selskapenes ulike håndtering av korona og karantene. – Vi kan ikke ha det slik som nå. Karantene er en belastning for de som blir berørt av det. Når du i tillegg har ulik håndtering mellom selskapene, så er det uholdbart. Selskapene må enes om en felles måte å håndtere dette, sier han.

Forbundsleder Frode Alfheim og 13 tillitsvalgte stiller i Industri Energis tarifforhandlinger med Norges Rederiforbund. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Flyteriggavtalen gjelder for flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel. Industri Energi har over 4500 medlemmer innenfor det såkalte flyteriggområdet, det utgjør to tredeler av alle som jobber på avtalen.

I år er det et hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, i tillegg til lønn. Det forhandles med alle rettigheter, inkludert streikerett.

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Frode Alfheim, forbundsleder/forhandlingsleder

Bår Inge Pedersen, leder NR-forum, Maersk

Frode Larsen, Maersk

Svein Markset, Transocean

Harald Hereid, Odfjell Drilling

Kenneth Drageide, Seadrill

Espen Kristoffersen, Dolphin Drilling

Robert de Vries, Saipem

John Ludvigsen, Valaris/Rowan

Kristian Enoksen, KCA Modu

Einar Åge Vae, Archer

Roald Hammer, Archer – ind avlønnede

Ronny Østebrød, 4service offshore

Leif Harall Salomonsen, Sodexo

Øyvind Hopland, Industri Energi

Gro Losvik, Industri Energi

Jørn Erik Bøe, Industri Energi