Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene på elektrokjemisk er i gang

Forhandlingsutvalget utenfor Norsk Industris lokaler i Oslo. Foto: Johnny Håvik.
Forhandlingsutvalget utenfor Norsk Industris lokaler i Oslo. Foto: Johnny Håvik.

mandag 14. september 2020

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Industri på elektrokjemisk overenskomst startet mandag formiddag. Det er satt av to dager til forhandlingene.

Forhandlingene startet med kravoverlevering ved Norsk Industri sitt kontor i Oslo mandag formiddag.

– Vi skal kjempe det vi kan for å få på plass et godt hovedoppgjør for våre medlemmer. Vi er inne i en spesiell tid, men partssamarbeidet er den store styrken til norsk arbeidsliv, så vi ser frem til konstruktive samtaler og reelle forhandlinger, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi og forhandlingsleder.

Forhandlingene for elektrokjemisk industri omfatter i overkant av 7500 Industri Energi medlemmer og dekker blant annet ansatte i de store industrikonsernene Hydro, Elkem, Yara, Eramet, Bilfinger og Alcoa. Utgangspunktet for forhandlingene er resultatet fra frontfagsoppgjøret.

Prosessindustrien viktig for det grønne skiftet

Forhandlingsleder for Industri Energi, Frode Alfheim, overrakte på vegne av forhandlingsutvalget kravene til Norsk Industri sin forhandlingsleder, Sunniva Berntsen. Foto: Johnny Håvik.
Forhandlingsleder for Industri Energi, Frode Alfheim, overrakte på vegne av forhandlingsutvalget kravene til Norsk Industri sin forhandlingsleder, Sunniva Berntsen. Foto: Johnny Håvik.

– Den norske prosessindustrien er svært viktig for det grønne skiftet. Vi må sørge for å være helt i front på kompetanseutvikling og at vi gjør oss attraktive for ungdommen, slik at vi fortsetter å være verdensledende innen konkurransedyktig og klimavennlig industriproduksjon, sier Alfheim.

Ved kravoverrekkelsen understreket Alfheim den gjensidige fordelen med sterke parter på begge sider i norsk prosessindustri.

– Det gjør at vi står sterke sammen i saker av felles interesse, og kravene våre til disse forhandlingene er nettopp av en slik felles interesse, sier Alfheim.

Frode Alfheim minner om at årets forhandlinger er et hovedoppgjør

Frode Alfheim minner om at det i år er et hovedoppgjør der det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, og at det er streikerett.

– Industri Energi er det store skiftarbeiderforbundet i LO. Vi bruker mye ressurser på dette, blant annet forskning på virkningene av skiftarbeid, kravene våre gjenspeiler hvor viktig dette temaet er for oss, sa Alfheim.

Industri Energi stiller også krav om kjønnstilpasset arbeidstøy.

– Vi må gjøre noe for å få flere kvinner til å ta arbeid i prosessindustrien, og da kan vi ikke være bekjent av at vi bare har arbeidstøy som er tilpasset menn, slår Alfheim fast.

 

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Frode Alfheim, Industri Energi (forhandlingsleder) Stian N. Jensen, Alcoa Liv-Mette Storelvmo, Finnfjord Morten Ødegård, Yara Tor-Morten Thorsen, Bilfinger Terje Andre Hanssen, Elkem Snorre Leiros, Rockwool Cay Nordhaug, Nikkelverket Bjørn Åge Nilsen, Eramet Ørjan Normann, Hydro Sten Roar Martinsen, Hydro Ole Monrad Jevnaker, NorSun Asle Reime, Industri Energi Ronny Kristoffersen, Industri Energi Harald Hageland, Industri Energi