Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene om Laerdal-avtalen har startet

Forhandlingene på Laerdal-overenskomsten foregår som videokonferanse, der Asle Reime (tv) og Nina Helland sitter i forbundets lokaler i Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen
Forhandlingene på Laerdal-overenskomsten foregår som videokonferanse, der Asle Reime (tv) og Nina Helland sitter i forbundets lokaler i Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen

mandag 26. oktober 2020

Tarifforhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Industri om Laerdal Medical-avtalen startet mandag formiddag. – Vi krever en del tekstendringer i avtalen for å få den mer lik våre andre avtaler, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

Reime forventer et oppgjør i tråd med frontfaget, med økt kjøpekraft for medlemmene og at teksten i overenskomsten blir mer lik forbundets andre overenskomster.

-Det er viktig for oss å styrke denne avtalen på linje med våre andre avtaler, slik at den kan videreutvikles i tråd med frontfaget og følge prinsippene i den norske modellen, sier han.

Reime understreker dessuten at topartssamarbeidet i bedriften må styrkes. Han sier det også er viktig å sikre at de ansatte får mulighet til å videreutvikle seg og sin kompetanse.

På grunn av koronasituasjonen foregår forhandlingene som videokonferanse.

-Det blir vanskelig å gjennomføre forhandlinger mens vi sitter på tre ulike lokasjoner, men vi vil gjennomføre forhandlingene så godt som mulig sett i lys av koronasituasjonen, sier Reime.

Laerdal-overenskomsten er en sentral avtale, mellom Industri Energi og Norsk Industri, selv om den bare omfatter én bedrift, nemlig Laerdal Medical i Stavanger. Totalt er drøyt 100 yrkesaktive medlemmer omfattet av avtalen.

I år er det et hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, i tillegg til lønn. Det forhandles med alle rettigheter, inkludert streikerett.

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Asle Reime (forhandlingsleder)

Nina Helland

Frank Johannessen

Oddvar Hetland

Wieslawa Skladzien