Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene med NHO Luftfart har startet

Industri Energis forhandlingsutvalg og observatører på Trafikkavtalen. Foto: Atle Espen Helgesen
Industri Energis forhandlingsutvalg og observatører på Trafikkavtalen. Foto: Atle Espen Helgesen

tirsdag 13. oktober 2020

Forhandlingene mellom Industri Energi og NHO Luftfart om Trafikkavtalen startet tirsdag formiddag i Oslo. –Utsiktene for denne bransjen er gode og vi forventer et godt resultat for medlemmene våre, sier forhandlingsleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Ommund Stokka sier han har forventning om ryddige forhandlinger og at forbundet skal forhandle fram et godt resultat for medlemmene.

-Industri Energi var med og framforhandlet oljepakken på forsommeren. Den har gitt oljebransjen og dermed også offshore helikopterbransjen forutsigbarhet. Vi mener framtidsutsiktene for denne bransjen er gode og at det må gjenspeiles i oppgjøret, sier han.

Det er satt av én dag, pluss én reservedag til forhandlingene.

Trafikkavtalen gjelder for Industri Energi sine medlemmer innen offshore helikopterbransjen, gjennom selskapene CHC Helikopter Service, Bristow og HeliOne.

I år er det et hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, i tillegg til lønn. Det forhandles med alle rettigheter, inkludert streikerett.

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Ommund Stokka, Industri Energi (forhandlingsleder)

Jørn Erik Bøe, Industri Energi

Hans Petter Jensen, CHC Helikopter Service

Kjetil Larsen, CHC Helikopter Service

Camilla Hofstad, Bristow

Per Otto Bråthen, HeliOne

I tillegg stiller Trine Hovland, samt Erling Holmefjord, Henrik Fjeldsbø og Atle Espen Helgesen (kommunikasjon) fra forbundet.