Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene med NHO Luftfart gjenopptas

Forhandlingene for Industri Energis medlemmer i helikopterbransjen gjenopptas i dag. Arkivfoto
Forhandlingene for Industri Energis medlemmer i helikopterbransjen gjenopptas i dag. Arkivfoto

torsdag 17. desember 2020

Forhandlingene mellom Industri Energi og NHO Luftfart om trafikkavtalen gjenopptas torsdag, etter en pause siden midten av oktober. –Utsiktene for denne bransjen er gode og vi forventer et godt resultat for medlemmene våre, sier forhandlingsleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Forhandlingene med NHO Luftfart om trafikkavtalen ble utsatt 13. oktober, men gjenopptas i dag i Oslo. Trafikkavtalen gjelder for Industri Energi sine medlemmer innen offshore helikopterbransjen, gjennom selskapene CHC Helikopter Service, Bristow og HeliOne.

Forhandlingsleder Ommund Stokka forventer ryddige forhandlinger og sier at forbundet skal forhandle fram et godt resultat for medlemmene.

-Industri Energi var med og framforhandlet oljepakken på forsommeren. Den har gitt oljebransjen og dermed også offshore helikopterbransjen forutsigbarhet. Vi mener framtidsutsiktene for denne bransjen er gode og at det må gjenspeiles i oppgjøret, sier han.

Det er satt av én dag til forhandlingene.

I år er det et hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, i tillegg til lønn. Det forhandles med alle rettigheter, inkludert streikerett.

På grunn av koronasitasjonen stiller partene denne gang med kun tre personer hver, mens resten av forhandlingsutvalget holdes orientert via videokonferanse.

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Ommund Stokka, Industri Energi (forhandlingsleder)

Jørn Erik Bøe, Industri Energi

Hans Petter Jensen, CHC Helikopter Service

Kjetil Larsen, CHC Helikopter Service (Med på video)

Camilla Hofstad, Bristow (Med på video)

Per Otto Bråthen, HeliOne (Med på video)