Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene i gang på overenskomsten for vaskerier og renserier

Forhandlingsleder Ommund Stokka overleverte kravene til Norsk Industris forhandlingsleder Vibeke Lærum. Foto: Johnny Håvik.
Forhandlingsleder Ommund Stokka overleverte kravene til Norsk Industris forhandlingsleder Vibeke Lærum. Foto: Johnny Håvik.

torsdag 17. september 2020

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Industri for ansatte på vaskerier og renserier startet torsdag formiddag.

Forhandlingene startet med kravoverlevering ved Norsk Industri sitt kontor i Oslo mandag formiddag.

Hovedoppgjørene gjennomføres tradisjonelt på våren, men koronaviruset har ført til at disse ble utsatt til nå i høst. Forhandlingsleder Ommund Stokka er tydelig på at koronasituasjonen har understreket viktigheten av arbeidet til de som jobber i vaskeri- og renseribransjen.

– Uten de vaskeriansatte ville det vært umulig å håndtere denne pandemien, det er de som sørger for rent og smittefritt tøy til helsevesenet, sier forhandlingsleder Ommund Stokka.

Ommund Stokka minner om at det i år er et hovedoppgjør der det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, og at det er streikerett.

Overenskomsten for vaskerier og renserier er en normallønnsavtale uten lokal forhandlingsrett. Det betyr at hele lønnsoppgjøret gjennomføres sentralt og blir gjeldende for alle arbeidstakere som er omfattet av avtalen.

Forhandlingene på overenskomsten for vaskerier og renserier omfatter i overkant av 600 Industri Energi-medlemmer og dekker blant annet ansatte i Nor-Tekstil, Berendsen og Rent-Gruppen.

Forhandlingsutvalget ankom Norsk Industris lokaler torsdag morgen for å starte forhandlingene. Foto: Johnny Håvik.
Forhandlingsutvalget ankom Norsk Industris lokaler torsdag morgen for å starte forhandlingene. Foto: Johnny Håvik.

Industri Energis forhandlingsutvalg Ommund Stokka (forhandlingsleder), Industri Energi Irene Halvorsen, Berendsen Tommy Løvold, Berendsen Bertil Haugen, Nor Tekstil Inger-Hilde Dreyer, Nor Tekstil Milena Mandic, Nor Tekstil Thana Sriekhi, Nor Tekstil Aud-Karin Krogstad, Rent-Gruppen Charlotte Dyrkorn, Industri Energi Vigdis M. Krohn-Hansen, Industri Energi