Hovedoppgjøret 2020: Forhandlingene for landansatte i olje- og gassindustrien har startet

Industri Energi sitt forhandlingsutvalg på bransjeavtalen. Foto: Atle Espen Helgesen
Industri Energi sitt forhandlingsutvalg på bransjeavtalen. Foto: Atle Espen Helgesen

mandag 2. november 2020

Tarifforhandlingene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass om bransjeavtalen for landansatte i olje- og gassnæringen startet mandag formiddag i Stavanger.

Bransjeavtalen er en rammeavtale som skal legge til rette for lønnsutviklingen som skal skje lokalt i bedriftene.

– Vi forventer likebehandling av de ulike arbeidstakergruppene i selskapene, sier Frode Alfheim som leder forhandlingene på bransjeavtalen for Industri Energi.

Industri Energi vil også gjøre flere justeringer i avtaleteksten.

Alfheim minner dessuten om at svært mange av medlemmene på denne avtalen i lang tid har jobbet hjemmefra på grunn av koronapandemien. – Fjernarbeid er omtalt i bransjeavtalen og skal avtales lokalt, sier Alfheim.

Bransjeavtalen gjelder for landansatte i olje- og gassindustrien, både på landanlegg og ved kontorstedene. Industri Energi har drøyt 4500 medlemmer på avtalen.

I år er det et hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene. Det forhandles med alle rettigheter, inkludert streikerett.

Bransjeavtalen er en rammeavtale, der forhandlingene fortsetter lokalt når de sentrale forhandlingene er ferdig.

På grunn av den siste tidens økning i antall koronasmittetilfeller møtes partene med ytterligere reduserte forhandlingsutvalg.

Industri Energis forhandlingsutvalg:

Frode Alfheim (forhandlingsleder)

Gro Losvik, Industri Energi

Eirik Birkeland, ConocoPhillips

Oddvar Karlsen, Equinor

Karin Diana Auld, Ineos

Ingard Haugeberg, Aker BP

Jan Inge Olsen, KCA Deutag