Hovedoppgjøret 2020: Enighet om Laerdal-avtalen

Asle Reime, Industri Energis forhandlingsleder på Laerdal-avtalen er godt fornøyd med resultatet av forhandlingene. Foto: Atle Espen Helgesen
Asle Reime, Industri Energis forhandlingsleder på Laerdal-avtalen er godt fornøyd med resultatet av forhandlingene. Foto: Atle Espen Helgesen

mandag 26. oktober 2020

Industri Energi og Norsk Industri kom mandag ettermiddag til enighet i forhandlingene om Laerdal-overenskomsten. –Vi har fått et godt resultat og styrker også topartssamarbeidet ved bedriften, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

Partene understreker at Laerdal Medical stilles overfor store utfordringer som følge av teknologisk utvikling, og at innføring av ny teknologi og endringer i produksjonsmåter vil føre til at de ansatte blir stilt overfor nye og større krav til kompetanse.

-Vi er derfor enig om en målsetting om at de ansatte skal kunne kvalifisere seg for å mestre de oppgaver som til enhver tid foreligger. Og at nødvendig opplæring og videreutdanning er avgjørende i den forbindelse, sier Asle Reime, forhandlingsleder i Industri Energi.

Industri Energi har dessuten fått utvidet overenskomstens omfang. Og forbundet har fått på plass en avtaletekst om at bedriften skal forskuttere sykepenger.

-Vi har i tillegg sørget for at de tillitsvalgte får medbestemmelse på bedriftens inntak av lærlinger, sier Asle Reime.

Videre skal det nedsettes et utvalg som skal gå gjennom overenskomsten for å få en mer modernisert og oversiktlig overenskomst. Partene sentralt skal delta i dette arbeidet, sammen med bedriftens representanter. Arbeidet skal ferdigstilles innen utgangen av februar 2022.

På grunn av koronasituasjonen foregikk forhandlingene som videokonferanse.

-Sett i betraktning av at det har vært en utrolig rar forhandlingsmåte, der partene har vært på tre ulike lokasjoner, så er jeg fornøyd med at vi klarte å bli enige om et godt resultat for våre medlemmer i Laerdal Medical, fortsetter Reime.

Laerdal-overenskomsten er en sentral avtale, mellom Industri Energi og Norsk Industri, selv om den bare omfatter Laerdal Medical, som er en internasjonal leverandør av opplærings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp. Totalt er drøyt 100 yrkesaktive Industri Energi-medlemmer omfattet av avtalen.

Overenskomsten er en minstelønnsavtale og forhandlingene fortsetter nå lokalt ved bedriften.

Protokoll Laerdal-forhandlinger 2020