Hovedoppgjøret 2020: Enighet i statsoppgjøret

Nina Helland, forhandler i Industri Energi.
Nina Helland, forhandler i Industri Energi.

torsdag 15. oktober 2020

Partene i statsoppgjøret kom til enighet under mekling natt til torsdag. Industri Energi har i overkant av 80 medlemmer i staten. -Vi fikk til et generelt tillegg til alle, selv om vi mener at fordelingsprofilen er for dårlig, sier forhandler Nina Helland i Industri Energi.

Det gis et generelt tillegg til alle på mellom 1321 kroner lavest på lønnstabellen og 5753 kroner på topp. Totalramma er i tråd med frontfaget og tilleggene gis fra 1.10.2020.

-Forhandlingene i år har vært særdeles utfordrende. Vi gikk til brudd uten at arbeidsgiver hadde kommet med et økonomisk tilbud. Det var ikke vilje til å komme oss i møte på dette området. Det positive er at vi i meklingen fikk til et generelt tillegg til alle, selv om vi mener at fordelingsprofilen er for dårlig. Særlig de lavest lønte kommer for dårlig ut, sier Nina Helland, forhandler i Industri Energi og forbundets representant i statsoppgjøret.

Resultatet skal nå ut på uravstemning, med svarfrist 13. november.

Industri Energi har i overkant av 80 medlemmer som er omfattet av oppgjøret i staten, gjennom Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet i Stavanger, samt Høgskulen på Vestlandet (Dykkerutdanningen).

LO Stats pressemelding kan leses her.