Hovedoppgjøret 2020: Enighet i forhandlingene på møbelavtalen

Forhandlingsleder for Industri Energi, Asle Reime, og for Norsk Industri, Hans Martin Møllhausen, signerte protokollen. Foto: Johnny Håvik.
Forhandlingsleder for Industri Energi, Asle Reime, og for Norsk Industri, Hans Martin Møllhausen, signerte protokollen. Foto: Johnny Håvik.

tirsdag 6. oktober 2020

– Forhandlingene var preget av en god tone og gitt tidene vi er inne, så er vi rimelig fornøyde med resultatet fra dette oppgjøret, sier forhandlingsleder Asle Reime.

Industri Energi og Norsk Industri kom tirsdag ettermiddag til enighet i forhandlingene for ansatte innenfor møbelavtalen.

De som lønnes etter avtalens minstelønnssats får et solid hopp fra dagens 168 kroner til 173 kroner. I tillegg gis det et generelt tillegg på 50 øre timen til alle som er omfattet av avtalen.

Fagtillegget økes med 10 prosent og er nå på 11 kroner.

Skifttillegget økes med 1,7 prosent på alle satser.

– Vi var opptatt av å gi et ekstra løft til de lavest lønte og at fagbrevet i større grad må lønne seg, det ser vi igjen i resultatet, sier Reime.

Stor økning i kompensasjon for endring av arbeidstid

Møbelavtalen åpner for at arbeidstider kan endres både for skift- og dagarbeidere. Endringer som skjer etter vilkårene i avtalen har vært belønnet med et engangsbeløp på 410 kroner, denne kompensasjonen får som resultat av årets oppgjør et solid løft, og vil fra nå av være på 700 kroner.

Skal samarbeide om å øke andelen fagarbeidere

Gjennom forhandlingene er Industri Energi og Norsk Industri enige om å anmode de lokale partene om å legge til rette for at fast ansatte operatører kan ta fagbrev. Finansieringen av dette kan søkes støttet gjennom Møbeloverenskomstens Rekrutterings- og utviklingsfond.

– I samarbeid med Norsk Industri har vi satt i gang kampanjen «Velg Norsk Design», for å løfte frem kvaliteten denne bransjen leverer, i den kampanjen settes nettopp fagkompetansen til våre medlemmer i fokus.

Jeg er glad Norsk Industri sammen med oss ser viktigheten av å utdanne fagarbeidere til bransjen, og vi ser frem til å følge opp dette punktet, sier Reime.

Forskuttering av sykepenger og likebehandling innad i bedriften

I overenskomsten legges det i inn en ny paragraf om at bedriften ikke har adgang til å forskjellsbehandle de ansatte hva gjelder forskuttering av sykepenger. Industri Energi og Norsk Industri anbefaler gjennom protokollen de lokale parter om å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres i dag.

Viktige lokale forhandlinger gjenstår

Møbelavtalen er en minstelønnsavtale, noe som innebærer at det også skal gjennomføres lokale forhandlinger.

– De lokale lønnsforhandlingene som nå skal gjennomføres er veldig viktige og våre tillitsvalgte ser frem til konstruktive og gode forhandlinger lokalt, sier Reime.

Forhandlingene for møbelavtalen gjelder for bedrifter i møbel, interiør og trevarebransjene, samt for ski- og stavprodusenter. Avtalen omfatter 1146 Industri Energi-medlemmer.