Hovedoppgjøret 2020: Enighet i forhandlingene på elektrokjemisk

Forbundsleder Frode Alfheim ledet forhandlingene på elektrokjemisk overenskomst. Foto: Johnny Håvik.
Forbundsleder Frode Alfheim ledet forhandlingene på elektrokjemisk overenskomst. Foto: Johnny Håvik.

onsdag 16. september 2020

– Vi er fornøyde med at vi kom i mål med et oppgjør som regulerer lønnssatser og skifttillegg i tråd med rammene fra frontfaget, samtidig som det gir oss viktige tariffpolitiske gjennomslag, sier forhandlingsleder Frode Alfheim.

Sent natt til onsdag kom Industri Energi og Norsk Industri til enighet i de sentrale tarifforhandlingene på elektrokjemisk overenskomst.

– Det var til tider tøffe tak, men gjennom systematisk arbeid og konstruktiv dialog klarte vi å komme oss i mål, sier forhandlingsleder Frode Alfheim.

Skiftarbeiderne på overenskomsten vil få et solid løft på 4 prosent på skifttillegget, dette gjøres gjeldende fra 1. mai 2020. Overtidssatsene og satsene for overganger innen og mellom arbeidstidsordninger justeres med 2,4 prosent.

Lønnssatsen justeres med 2,4 prosent til 187,61 kroner timen for en dagarbeider, inkludert 50 øre som gis i et generelt tillegg til alle. Den nye satsen gjøres gjeldende fra 1. april 2020 og vil bli justert for uketimetall for skiftordninger.

Jul- og nyttårsaften slutter den ordinære arbeidstid for dagarbeidere etter fire timer.

Partene er også enige om at statistikkunderlaget og definisjon av minstelønn skal gjennomgås i løpet av tariffperioden. I tillegg skal partene diskutere videre utvikling av overenskomsten.

Viktige lokale forhandlinger gjenstår

Den elektrokjemiske overenskomsten er en minstelønnsavtale, noe som innebærer at det også skal gjennomføres lokale forhandlinger.

– Vi har for første gang på denne overenskomsten tatt med en egen protokolltilførsel som understreker at det skal føres konkrete og reelle forhandlinger lokalt. Det var viktig for oss å komme i mål med det sentrale oppgjøret, men det er minst like viktig at de lokale forhandlingene kommer i mål på en god måte, sier Alfheim.

Forhandlingene for elektrokjemisk industri omfatter i overkant av 7500 Industri Energi-medlemmer og dekker blant annet ansatte i de store industrikonsernene Hydro, Elkem, Yara, Eramet, Glencore, Bilfinger og Alcoa.

Gjennomslag for kjønnstilpasset arbeidstøy og verneklær

– Kjønnstilpasset arbeidstøy og verneklær har vært et veldig tydelig krav fra våre medlemmer og det er vi stolte over å nå endelig ha fått på plass, sier Alfheim.

Det forutsettes i protokollen at kjønnstilpasset arbeidstøy og verneklær ikke skal gå på bekostning av HMS-krav.

– Bedriftene våre bruker arbeidstøy og verneklær som er spesialtilpasset forholdene de skal brukes i. Ikke alt dette er i dag tilgjengelig på markedet, men denne avtalen skaper etterspørsel og nå håper jeg norske designere og produsenter følger opp, sier Alfheim.

Forskuttering av sykepenger og likebehandling innad i bedriften

I overenskomsten legges det inn en ny paragraf om at bedriften ikke har adgang til å forskjellsbehandle de ansatte hva gjelder forskuttering av sykepenger. Industri Energi og Norsk Industri anbefaler gjennom protokollen de lokale parter om å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres i dag.