Hovedoppgjøret 2020: Enighet i forhandlingene om oljeserviceavtalen

Frode Alfheim (th) i Industri Energi og Jan Hodneland (NOG) signerte OSA-protokollen kl 03 natt til torsdag 22. oktober . Foto: Atle Espen Helgesen
Frode Alfheim (th) i Industri Energi og Jan Hodneland (NOG) signerte OSA-protokollen kl 03 natt til torsdag 22. oktober . Foto: Atle Espen Helgesen

torsdag 22. oktober 2020

Industri Energi kom natt til torsdag til enighet med Norsk olje og gass i forhandlingene om oljeserviceavtalen (OSA). – Vi er fornøyd med at vi har fått på plass et godt oppgjør for medlemmene, i tråd med frontfaget, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Industri Energi og Norsk olje og gass har kommet fram til et resultat som innebærer at satsene i lønnsmatrisen i OSA økes med 1400 kroner fra 1. juni 2020. Satsene økes med ytterligere 11.646 kroner fra 1. januar 2021.

Skift- og nattillegget blir økt med 3,50 kr til 90 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes fra 2025 kroner til 2060 kroner per dag.

I tillegg heves minstelønnssatsene med 6 kroner per time.

-Det har vært god tone under forhandlingene og vi har gjennomført et godt og ansvarlig oppgjør, sier forbundsleder Frode Alfheim som har ledet forhandlingene for Industri Energi.

Forhandles om hele overenskomsten

Industri Energis forhandlingsutvalg. Foto: Atle Espen Helgesen
Industri Energis forhandlingsutvalg. Foto: Atle Espen Helgesen

I år er det hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, i tillegg til lønn.

Industri Energi fikk blant annet arbeidsgiverne med på at man ved kurs i utlandet av kortere varighet skal det registreres medgått tid opptil ti timer, som er godt på vei mot vårt krav om lik timeregistrering som for Norge.

Vedrørende helligdagsgodtgjørelsen endres teksten til «Ansatte som er på sokkelen, eller er registrert på heliport for utreise, eller er i avtalt transitt på følgende dager, skal godtgjøres med kr. 2060,- per dag».

Bedriftene skal forskuttere sykelønn

Industri Energi fikk også gjennomslag for at oljeservicebedriftene skal forskuttere sykelønn også der det ikke har vært gjort tidligere. Norsk olje og gass forplikter seg dessuten å gjøre medlemmene oppmerksomme på begrensningene som gjelder ved bruk av vikarer og innleie.

Partene fremhever viktigheten av at det gjennomføres reelle lokale forhandlinger for individuelt avlønnede. Bedriftene skal rapportere tilbake til Norsk olje og gass at de lokale forhandlingene er gjennomført.

-Vi hadde flere krav som ikke ble innfridd, men er enig med arbeidsgiverne om at det skal nedsettes et utvalg som ser nærmere på innplassering av nye stillinger og et utvalg som skal se på ulike aspekter rundt fastsettelse av arbeidsperiode, sier Frode Alfheim.

OSA-overenskomsten omfatter drøyt 30 leverandørbedrifter som er medlem i Norsk olje og gass. I tillegg er den gjort gjeldende for ytterligere 30 bedrifter med ansatte både offshore, på land og innenfor dykking. Industri Energi har totalt rundt 6500 medlemmer innen oljeserviceområdet.

OSA protokoll 2020

English version – OSA protocol 2020