Hovedoppgjøret 2020: Enighet i forhandlingene om NR-landavtalen

Asle Reime (Industri Energi), Pål Tangen (Norges Rederiforbund) og Stig Rune Refvik(SAFE) signerer protokollen. Foto: Jan Godfrey
Asle Reime (Industri Energi), Pål Tangen (Norges Rederiforbund) og Stig Rune Refvik(SAFE) signerer protokollen. Foto: Jan Godfrey

tirsdag 20. oktober 2020

Industri Energi, SAFE og Norges Rederiforbund ble tirsdag ettermiddag enig i årets forhandlinger om NR-landavtalen.

-Forhandlingene ble gjennomført med en god tone. Vi er fornøyd med samarbeidet vi hadde med SAFE sitt forhandlingsutvalget og Norges Rederiforbund under årets oppgjør. Vi klarte å sammen kjører kravene vi hadde med oss inn i forhandlingene med SAFE sine underveis. Det blei konstruktive diskusjoner om motkravene i fellesskap, sier forhandlingsleder for Industri Energi, Asle Reime.

Partene er enig om å utsette signeringen av avtalen med fire uker for å gi de lokale klubbene tid til å gjennomføre sine forhandlinger.

Nye satser

De nye satsene for minstelønnene er økt til kr 130,30,- per time for unge arbeidstakere (under 18 år), kr 194,40,- per time for øvrige arbeidere. Etter ett år som øvrige arbeider kr 202, 50 per time. Satsen for fagarbeider økes til kr 215,70 per time, kr 216, 70 per time etter ett år som fagarbeider. Matpenger for overtidsmat økes til kr 90,-.

Det er satt inn nytt punkt om at ansatte får lesedag før eksamener, inntil 3 per semester/halv år, forutsatt at utdanningen er relevant i forhold til nåværende eller fremtidige stillinger i selskapet.

-Begge partene er innforstått at kompetanse er viktig for bedriftene og næringen. Dette er et av tiltakene som gjøre det lettere for våre medlemmer å utvikle sin kompetanse, sier Reime.

Tilpasset arbeidstøy

Som i flere andre tariffavtaler hs Industri Energi tas det inn at arbeidstøy skal være tilpasset.

-Det kan gjøre det mer attraktivt for kvinner å begynne i vårt industri. Det gjør også at vi unngår farlig situasjoner som kan oppstår når kvinner blir tvunget til å endre arbeidstøyet sitt som ikke er tilpasset dem. Samt at det gir dem et mer bekvemt arbeidsdag, fortsetter Reime.

Fortrinnsrett, sykepenger og arbeid utenfor bedriften

Industri Energi, SAFE og Norges Rederiforbund ble enig om tre protokolltilførsel som omhandler midlertidig utvidet fortrinnsrett, forskuttering av sykepenger og arbeid utenfor bedriften på land.

De arbeidstakere som i avtaleperioden blir sagt opp grunnet driftsinnskrenkning skal ha en utvidet fortrinnsrett til ny tilsetting. Dette gjelder fra oppsigelstidspunktet og i to år fra oppsigelsesfristens utløp. Denne fortrinnsretten bortfall når arbeidstaker fyller 62 år.

Industri Energi, SAFE og Norges Rederiforbund vil anbefale de lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der det ikke gjøres. Det skrives at bedriftene ikke har adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Når det gjelder arbeid utenfor bedriften på land ble partene enig om at der det er aktuelt og det ikke finnes lokale retningslinjer må det fastsettes slike som siste avsnitt 21.3 i avtalen gir anvisning på. Dette vil regulere hvordan enkelte kontor ansatte kan avlønnes for reisetid utenfor ordinær arbeidstid.

Asle Reime (Industri Energi), Pål Tangen (Norges Rederiforbund) og Stig-Rune Refvik (SAFE) “håndhilser” etter signeringen. Foto Jan Godfrey
Asle Reime (Industri Energi), Pål Tangen (Norges Rederiforbund) og Stig-Rune Refvik (SAFE) “håndhilser” etter signeringen. Foto Jan Godfrey

NR Landavtalen er en minstelønnsoverenskomst som betyr at det også skal gjennomføres lokale forhandlinger. Etter de lokale forhandlingene er gjennomført vil avtalen bli signert. Fristen for dette er satt til 20 november.

-Det er viktig at det nå føres reelle lokale forhandlinger som tar hensyn til situasjonen i hver enkelt bedrift, sier Reime.

Avtalen omfatter i overkant av 400 medlemmer fordelt på bedrifter som Odfjell, Archer, Saipem og Transocean. Landansatte i enkelte offshoreservice bedrifter, slik som Deepsea Mooring, Deepwell og Archer Oiltools har ansatte omfattet av avtalen.

Industri Energis forhandlings utvalg:

Asle Reime (forhandlingsleder), Industri Energi

Gro Losvik, Industri Energi

Harald Hereid, Odfjell Drilling

Svein Markset, Transocean

Bjørn Rimereit, Archer