Hovedoppgjøret 2020: Enighet i forhandlingene om landbaseavtalen

Forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud er fornøyd med et godt oppgjør på landbaseavtalen. Foto: Atle Espen Helgesen
Forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud er fornøyd med et godt oppgjør på landbaseavtalen. Foto: Atle Espen Helgesen

tirsdag 27. oktober 2020

Industri Energi kom tirsdag kveld til enighet med Norsk olje og gass i forhandlingene om landbaseavtalen. – Vi har fått på plass et godt oppgjør og fått gjennomslag for en rekke viktige endringer i overenskomsten, sier Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi.

Industri Energi og Norsk olje og gass har kommet fram til et økonomisk grunnlag for videre forhandlinger ute i bedriftene. I tillegg heves minstelønnssatsene med 6 kroner.

-Sett i forhold til de krevende tidene bransjen opplever har vi dannet grunnlag for et godt oppgjør i bedriftene, i tråd med frontfaget, sier Lill-Heidi Bakkerud som har ledet forhandlingene for Industri Energi.

Forhandlet om alle bestemmelser i avtalen

I år er det hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene, i tillegg til lønn.

Industri Energi har blant annet fått gjennomslag for en styrking av reisebestemmelsene i avtalen.

Partene oppfordrer dessuten til å forskuttere sykepenger i de bedriftene der det ikke gjøres. Og Norsk olje og gass sine medlemmer skal ikke forskjellsbehandle arbeidstakere som følger landbaseavtalen.

Norsk olje og gass forplikter seg dessuten å gjøre medlemsbedriftene oppmerksomme på begrensningene som gjelder ved bruk av vikarer og innleie gjennom et eget skriv til bedriftene som følger overenskomsten.

Industri Energi og Norsk olje og gass er enig om å nedsette et utvalg som med mål om å videreutvikle landbaseavtalen, herunder strukturen i avtalen. Dette inkluderer blant annet skiftgodtgjørelse, overtid, arbeid på sokkel og reisebestemmelser. Arbeidet skal også inkludere lønns- og arbeidsvilkår for arbeid på sokkelen som ikke er relatert til olje- og gassvirksomheten. Oppstart av arbeidet skal skje innen utløp av 2020.

Gjelder for 1300 Industri Energi-medlemmer

Industri Energi har over 800 medlemmer på landbaseoverenskomsten. Disse jobber på forsyningsbaser langs hele kysten i følgende bedrifter: KCA Deutag Drilling Norge, ASCO Norge, NorSea, Coast Center Base, Vestbase, Westport, Wergelandbase, Polarbase, CCB Mongstad, Helgelandsbase, MRC Global Norway, Hamek, Kristiansundbase og Saga Fjordbase.

I tillegg er det en del tilslutningsbedrifter som IKM Testing, IKM Laboratorium, Applus RTD, Enermech, Maritime Waste Management og NPT Testing.

Totalt er drøyt 1300 Industri Energi-medlemmer knyttet til avtalen. Landbaseavtalen er en minstelønnsavtale, der forhandlingene nå fortsetter lokalt ute i bedriftene.

Protokoll landbaseforhandlinger 2020