Hovedoppgjøret 2020: Enighet i forhandlingene for farmasøytisk industri

Barbro Auestad ledet forhandlingene på vegne av Industri Energi. Foto: Industri Energi
Barbro Auestad ledet forhandlingene på vegne av Industri Energi. Foto: Industri Energi

torsdag 8. oktober 2020

–Det var krevende forhandlinger, men vi kom i mål med et oppgjør i tråd med frontfaget og fikk viktige tekniske gjennomslag, sier forhandlingsleder Barbro Auestad.

Industri Energi og Norsk Industri kom sent torsdag kveld til enighet i forhandlingene for ansatte innen farmasøytisk industri.

Alle ansatte på overenskomsten vil få en lønnsøkning på 50 øre i et generelt tillegg, pluss 40 øre i bransjetillegg. Minstelønnen på avtalen reguleres opp med 6 kroner til 174 kroner.

Fagbrevtillegget økes med én krone til 14 kroner.

Skifttillegget og helligdagstillegg økes med 1,7 prosent på alle satser.

Videreutdanning skal lønne seg

Ansatte med fagbrev som har tatt relevant fagskole eller bachelorgrad vil fra nå av få utdanningen belønnet på samme måte som fagbrev nummer to, altså med et halvt fagtillegg ekstra. Tillegget vil beregnes ut fra overenskomstens fagbrevsats.

– Dette er et veldig viktig prinsipp, videreutdanning skal lønne seg og dette er dermed et stort skritt i riktig retning, sier Auestad

Til nå har avtalen hatt en bestemmelse om at arbeidstaker skal få fri med lønn for eksamen som er relevant for arbeidsgiver, denne bestemmelsen utvides nå til også å gjelde én lesedag i tilknytning til denne.

Økt kompensasjon for endring av arbeidstid

Overenskomsten for farmasøytiske bedrifter åpner for at arbeidstider kan endres både for skift- og dagarbeidere. Endringer som skjer etter vilkårene i avtalen har vært belønnet med et engangsbeløp på 700 kroner, denne kompensasjonen vil nå bli økt til 850 kroner.

Forskuttering av sykepenger og likebehandling innad i bedriften

I overenskomsten legges det i inn en ny paragraf om at bedriften ikke har adgang til å forskjellsbehandle de ansatte hva gjelder forskuttering av sykepenger. Industri Energi og Norsk Industri anbefaler gjennom protokollen de lokale parter om å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres i dag.

Viktige lokale forhandlinger gjenstår

Industri Energis forhandlingsutvalg da forhandlingen startet torsdag formiddag. Foto: Johnny Håvik
Industri Energis forhandlingsutvalg da forhandlingen startet torsdag formiddag. Foto: Johnny Håvik

Overenskomsten for farmasøytiske bedrifter er en minstelønnsavtale, noe som innebærer at det også skal gjennomføres lokale forhandlinger.

– De lokale forhandlingene er veldig viktige, dette er en bransje som går godt og våre tillitsvalgte har forventninger til at det viser igjen når de nå skal i gang med forhandlingene, sier Auestad.

Forhandlingene for farmasøytisk industri omfatter nær 1000 Industri Energi-medlemmer innen store farmasøytiske bedrifter som blant annet GE Healthcare, Fresenius Kabi og Takeda.