Hovedoppgjøret 2020: Enighet i forhandlingene for ansatte innen glass og keramisk industri

Forhandlingsutvalget for glass og keramisk industri. Foto: Johnny Håvik
Forhandlingsutvalget for glass og keramisk industri. Foto: Johnny Håvik

tirsdag 13. oktober 2020

– Forhandlingene ble gjennomført i en god tone og gitt situasjonen i bransjen er dette et oppgjør vi er rimelig fornøyde med, sier forhandlingsleder Asle Reime.

Industri Energi og Norsk Industri kom tirsdag ettermiddag til enighet i forhandlingene for ansatte innen glass og keramisk industri.

Minstelønna på avtalen heves med 3 kroner til 164,30,-, inklusivt et generelt tillegg på 50 øre for alle arbeidstakere på overenskomsten.

Fagtillegget økes med 20 prosent til 12 kroner.

Kompetanseutvikling

Partene ble under forhandlingene enige om å jobbe for å utvikle et fagbrev i keramisk forming.

– Norsk Industri imøtekom kravet vårt om at flere skal få fagbrev på en veldig god måte, jeg opplever at begge parter er opptatt av at andelen fagarbeidere skal opp og vi ser frem til å samarbeide videre om dette, sier Reime.

Ryddet i minstelønnsbegrep

Det har vært en utfordring å løfte minstelønna på overenskomsten, da Figgjo har bygd sitt lokale lønnssystem ut fra denne. Dette har gjort det vanskelig å heve minstelønna, da det i praksis ville vært et generelt tillegg til alle. Partene fra Figgjo som var til stedet under forhandlingene lagde derfor en protokoll seg imellom som løser denne utfordringen.

–Gry Espeland, som er vår tillitsvalgt i Figgjo, gjorde en kjempejobb for å løse denne situasjonen under forhandlingene, slik at det var mulig å jobbe videre med å heve minstelønna, sier Reime.

Forskuttering av sykepenger og likebehandling innad i bedriften

Overenskomstens bestemmelse om forskuttering av sykepenger styrkes, slik at arbeidsgiver ikke har adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakerne sine. Industri Energi og Norsk Industri anbefaler gjennom protokollen de lokale parter om å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av sykepenger der dette ikke gjøres i dag.

Viktige lokale forhandlinger gjenstår

Overenskomsten for glass og keramisk industri er en minstelønnsavtale, noe som innebærer at det også skal gjennomføres lokale forhandlinger.

– Det er for tiden veldig store forskjeller i hvordan det går for bedriftene på denne avtalen, det understreker viktigheten av at det føres reelle og konkrete lokale forhandlinger med basis i situasjonen hver enkelt bedrift står i, sier Reime.

Forhandlingene for glass og keramisk industri omfatter 127 Industri Energi-medlemmer i bedriftene Hadeland Glassverk, Figgjo, Magnor Glassverk, Norsk Teknisk Porselen og Porsgrunds Porselænsfabrik.