Hovedoppgjøret 2018: Viktige datoer og veien videre

torsdag 8. mars 2018

Mandag 12. mars overleverer LO kravene til NHO i årets samordnede hovedoppgjør. Fra 14. til 20. mars blir det forbundsvise sløyfer hvor Industri Energi sine forhandlingsutvalg deltar.

Forbundsleder Frode Alfheim og vårt forhandlingsutvalg for oljeservice under mellomoppgjøret 2017. I år er det hovedoppgjør, og for første gang siden 2008 er det samordnet og ikke forbundsvist.
Forbundsleder Frode Alfheim og vårt forhandlingsutvalg for oljeservice under mellomoppgjøret 2017. I år er det hovedoppgjør, og for første gang siden 2008 er det samordnet og ikke forbundsvist.

Årets hovedoppgjør blir et samordnet oppgjør. Det betyr at LO leder forhandlingene på vegne av Industri Energi og de andre forbundene. Det betyr også at vi har overlatt streikemakten til LO sentralt.

Den store styrken ved en slik forhandlingsform, er at veldig mange som står samlet bak kravene.Nesten en million medlemmer står bak våre felles hovedkrav. Og som forbundsleder Frode Alfheim sa da forhandlingsformen ble vedtatt 27. februar:– I fellesskap tar vi kampen for å sikre en god AFP-ordning

Sammen med de andre LO-forbundene har vi blitt enige om fire hovedkravtil årets oppgjør. I tillegg til AFP, handler de om økt kjøpekraft, tjenestepensjon og kompensasjonsordninger som er viktige for å sikre et seriøst arbeidsliv.Les mer om de fire kravene i denne artikkelen, eller se hele LOs tariffpolitiske uttalelse.

Videre er det viktig å merke seg at dette samordnede oppgjøret også inneholder såkalte «forbundsvise sløyfer» underveis.

– Disse sløyfeforhandlingene skal foregå i perioden fra 14. til 20. mars, så dette kommer til å bli svært hektiske forhandlinger, sierAsle Reime, som leder Industri Energi sin forhandlingsavdeling.

Vi har avtalt ett felles forhandlingsutvalg fra Industri Energi mot Norsk olje og gass, ett utvalg som møter Norsk Industri, og ett for de avtalene som er med Sjømat Norge. Hvert enkelt forhandlingsutvalg forhandler på alle avtalene innenfor de respektive områdene. Vi har også avtalt forhandlinger med NHO Luftfart for de medlemmene vi har der.

De viktigste datoene så langt:

  • Mandag 12. mars kl. 13.00: overlevering av krav fra LO til NHO.
  • Tirsdag 13. mars: Partene, LO og NHO, diskuterer og avklare rammene for de forbundsvise sløyfene – altså hva de kan forhandles om.
  • Onsdag 14. mars: Forbundsvis sløyfe mellom Industri Energi og Norsk olje og gass. Det er satt opp en reserve-dag søndag 18. mars.
  • Fredag 16. mars: Forbundsvis sløyfe mellom Industri Energi og Sjømat Norge.
  • Mandag 19. og tirsdag 20. mars: Forbundsvis sløyfe mellom Industri Energi og Norsk Industri.
  • Forhandlingene mellom LO og NHO skal være ferdig torsdag 22. mars. Er det ikke enighet 22. mars mellom partene blir det brudd og det leveres plassoppsigelse (hvor man sier hvor mange det varsles streik for).
  • Tirsdag 3. april er det eventuell mekling, og vi krever plassfratredelse (informasjon om hvilke bedrifter og hvilke grupper som tas ut i streik). Meklingsfristen er satt til 24.00 7. april. Blir det brudd da, blir det konflikt.

Merk: Hvis partene underveis kommer frem til et forslag til forhandlingsresultat, sendes dette forslaget ut til uravstemning blant medlemmene. Da bestemmer medlemmene om man skal gå videre eller til konflikt.

Mer om forbundsvise sløyfer

Dette med forbundsvise sløyfer er litt komplisert, men la oss forsøke å forklare så godt som mulig: Som nevnt over, er det slik at under de forbundsvise sløyfene møter våre forhandlingsutvalg henholdsvis Norsk olje og gass, Norsk Industri, Sjømat Norge og NHO Luftfart. Og hvert enkelt utvalg forhandler på mange avtaler.

I tillegg til sløyfen i mars, er det for en del avtaler også en ekstra sløyfe senere i vår. Det er hva slags type tariffavtale man har med å gjøre, som avgjør om det blir en eller to sløyfer.

Industri Energi har i hovedsak to typer tariffavtaler. De fleste avtaler mellom oss og Norsk Industri er minstelønnsavtaler, mens de fleste avtaler med Norsk olje og gass er normallønnsavtaler.

For minstelønnsavtaler er det bare sløyfe i mars, fordi disse fortsetter sine forhandlinger lokalt. Ved minstelønnforhandlinger sentralt avtaler man de tekniske bestemmelser (som innplassering i lønnsmatriser og skiftbestemmelser) i avtalen og vedtar en ramme. Denne rammen forhandles det om lokalt i bedriftene.

Ved en normallønnsavtale, forhandles alt sentralt og det er to sløyfer. I tillegg til sløyfen i mars, er det en sløyfe senere i vår hvor rammen av forhandlingene i hovedoppgjøret mellom LO og NHO skal avgjøres, med de samme forhandlingsutvalgene med Norsk olje og gass (samt Norsk Industri for vask og rens-overenskomsten, som er en normallønnsavtale).

Hva med de som ikke er på et LO/NHO-tariffområde?

De arbeidsgiverorganisasjonene som ikke er med i NHO, som for eksempel Norges Rederiforbund, forhandler Industri Energi med som om det er et vanlig hovedoppgjør.

Følg med og engasjere dere!

– Hovedoppgjøret er veldig viktig, og jo mer dere engasjerer dere, snakker sammen på arbeidsplassene og følger med – dess sterkere står vi. Følg med her på nettsidene og på Facebook-sidene våre for oppdateringer, oppfordrer Asle Reime.