Hovedoppgjøret 2018: Samordnet oppgjør for å sikre AFP og et seriøst arbeidsliv

Foto: LO.
Foto: LO.

tirsdag 27. februar 2018

– I fellesskap tar vi kampen for å sikre en god AFP-ordning, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi. Øvrige krav retter seg mot tjenestepensjon, økt kjøpekraft og kompensasjonsordninger som er viktige for å sikre et seriøst arbeidsliv.

Under LOs representantskapsmøte tirsdag 27. februar ble det enstemmig vedtatt at hovedoppgjøret 2018 blir samordnet. Dette innebærer at LO leder forhandlingene på vegne av forbundene og at mange tariffavtaler revideres samtidig.

Kravene man har blitt enige om i dag reflekterer det som er viktig for medlemmene i de ulike forbundene sett under ett, og det er krav som samsvarer med det våre medlemmer er opptatt av og som Industri Energi jobber for.

– Dette er bra. De felles kravene vi har blitt enige om i LO i dag, er i tråd med den oppsummerende diskusjonen vi hadde om tariffoppgjøret på vårt eget forbundsstyremøte i februar, sier Frode Alfheim.

Samordnet – men «forbundsvise sløyfer»

Det samordnede oppgjøret omfatter alle tariffavtaler som er inngått mellom oss/LO på den ene siden, og NHO/Norsk Industri/Norsk olje og gass på den andre.

Selv om oppgjøret blir samordnet, blir det også såkalte «forbundsvise sløyfer» underveis. Vi kommer tilbake senere med mer detaljert informasjon om hvordan dette vil fungere.

AFP og tjenestepensjon

AFP er et hovedkrav. AFP må videreutvikles som en avtalefestet ordning. AFP i offentlig og privat sektor må samordnes, og hullene må tettes for de som bytter jobb fra en bedrift med AFP-ordning til en uten. De som faller utenfor grunnet omorganisering eller nedbemanning må også trygges. Videre er det krav om et eget slitertillegg for å sikre de som ikke har helse til å jobbe etter at det er fylt 62 år.

– Vi ser at AFP blir dette oppgjørets store sak, og vi er veldig tilfreds med at det spørsmålet går vi til forhandlinger på sammen med LO-fellesskapet, sier Frode Alfheim.

Når det gjelder obligatorisk tjenestepensjon, er kravet at man skal ha pensjonsopptjening fra første krone man tjener, for alle stillingsbrøker og fra man er 13 år gammel.

Økt kjøpekraft

Industri Energi har mange medlemmer som etter magre år har forventninger til årets oppgjør.

– Jeg vil understreke at økt kjøpekraft er en viktig del av de krav vi stiller til forhandlingene, sier Frode Alfheim.

Et seriøst og organisert arbeidsliv

– Vi hadde en diskusjon i vårt forbundsstyre om årets forhandlinger, og et viktig punkt for oss er krav om et organisert arbeidsliv der folk skal ha fast arbeid og fast lønn, sier Alfheim, og utdyper:

– Det er mange som snakker varmt om den norske modellen. Den norske modellen fungerer ikke hvis vi ikke har et arbeidsliv som er gjennomsyret av nettopp prinsippet om at folk skal ha fast arbeid og fast lønn.

Helt siden Verkstedoverenskomsten av 1907 har det vært en selvfølge at arbeidsgiver tar ansvar for å dekke kostander til reise kost og losji. Nå er dette under press.

Les mer om oppgjøret og de ulike kravene på Frifagbevegelse

Se opptak fra LOs representantskapsmøte hvor oppgjørsform ble vedtatt og kravene presentert