Historisk samarbeidsavtale med tysk industriforbund

Industri Energi signerte forrige uke en samarbeidsavtale med det tyske industriforbundet IG BCE, som har over 600 000 medlemmer. Partnerskapet vil strekke seg langt utover politikk og industri, der de to forbundene sikter på å dra nytte av hverandres erfaring og kunnskap.

Forbundsleder Frode Alfheim understreker hvor viktig den tyske industrien er for Norge.

– Vi har diskutert lenge muligheten for å ha bredere kontakt spesielt med IG BCE, fordi vi vet at svært mange av arbeidsplassene våre leverer råstoffer som videreforedles i tysk industri. Den gjensidige avhengigheten er noe vi har tatt initiativ til å jobbe tettere sammen på, sier han.

Frode Alfheim, Michael Vassiliadis og Arild Theimann på besøk hos Utenriksdepartementet. Foto: Egil Brandsøy.

Alfheim legger til at ønsket om tettere kontakt skyldes også at Norge ikke er medlem av EU.

– EU tar beslutninger som påvirker norsk arbeidsliv og norsk industri. Av og til har vi måttet be om hjelp fra tysk fagbevegelse som har en sterk rolle i EU-systemet, fordi Tyskland har mye innflytelse der og en sterk stemme.

Besøkte tre sentrale norske bedrifter

Michael Vassiliadis, lederen av IG BCE, besøkte Norge forrige onsdag sammen med en delegasjon fra det tyske forbundet, i tillegg til en representant fra tysk LO og den tyske energikomiteen.

Industri Energi inviterte dem, sammen med en delegasjon fra LO, med på flere bedriftsbesøk i Haugesundområdet: Gassco, Hydro Karmøy og Equinor på Kårstø.

På Gassco ble følget tatt i mot av både hovedtillitsvalgt Lisbet Kallevik og CEO Frode Leversund. Foto: Egil Brandsøy,

Arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime påpeker at Industri Energi valgte disse bedriftene fordi de representerer tre typer selskaper som er fullstendig avhengige av eksport til Tyskland.

– De fikk møte både gassleverandøren vår, Gassco, og Equinor på Kårstø, som mottar gassen fra sokkelen. Så har du Hydro Karmøy, som er en storprodusent av aluminium til tysk bilindustri og annen tysk industri, sier Reime.

Frode Alfheim, Michael Vassiliadis og Asle Reime får omvisning på Hydro Karmøy. Foto: Egil Brandsøy.

Vassiliadis erkjenner at han ble imponert da han møtte både bedriftslederne og de hovedtillitsvalgte.

– Besøkene var imponerende. Tyskland og Norge har kommet nærmere i samarbeidet, spesielt siden krigen i Ukraina, som har gjort at vi er mer avhengige av energi- og gassforsyninger fra Norge. Den norske gass- og oljeindustrien er også avhengig av våre industrier, sier han.

– Men det som imponerte meg mest under besøket i disse selskapene, var styrken til fagforeningene her. Jeg ser en betydelig tilstedeværelse av fagforeninger, og det gjorde et positivt inntrykk på meg, sier Vassiliadis.

Besøket gikk også innom Equinor og gassanlegget på Kårstø, som er viktig for Norges olje- og gassinfrastruktur. Nummer to fra venstre er hovedtillitsvalgt Leif Ove Skår. Foto: Egil Brandsøy.

Vi er like, men har mye å lære av hverandre

Frode Alfheim tror at Industri Energi har mye å lære fra IG BCE når det gjelder hvordan forbundet driver fagforeningsaktivitet.

– I tillegg er vi like som forbund når det gjelder struktur og medlemmer som vi representerer, sier han.

Delegasjonen var innom en av Hydro Karmøy sine haller som hadde et sterkt magnetisk felt. Foto: Egil Brandsøy.

Asle Reime slår fast at det er to ting som gjør at IG BCE ligner på Industri Energi.

– For det første så organiserer de de samme gruppene som vi organiserer, innenfor kjemisk industri, farmasøytisk industri, elektrokjemisk industri og petrokjemisk industri, og de har også olje- og gass, altså i den grad Tyskland har det, så organiserer de folkene som tar imot det.

Arbeidsutvalgsmedlem Asle Reime i samtale med hovedtillitsvalgt på Hydro Karmøy Margunn Sundve. Foto: Egil Brandsøy.

– Den andre tingen som gjør at de ligner på oss, er at de har et enormt engasjement for det politiske miljøet. De har gode dialoger med myndigheter og er aktive der, sier han og legger til:

– I tillegg er lederen deres, Michael Vassiliadis, også leder av IndustriALL Europe, som er den største organisasjonen av fagforeninger i verden. Det betyr at han har enorm innflytelse.

Michael Vassiliadis og Frode Alfheim signerer avtalen på Industri Energi sitt kontor i Oslo. Foto: Egil Brandsøy.

Skal opprette felles arenaer for ungdomsarbeidet

En annen fellesnevner for disse forbundene er deres sterke engasjement for rekruttering av studenter og ungdom til fagbevegelsen og til industrien.

Derfor skal det opprettes felles arenaer for ungdomsarbeidet til IG BCE og Industri Energi Ung, hvor ungdommen kan møtes både i Tyskland og i Norge for å samarbeide.

På fredag hadde delegasjonen møte med utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Egil Brandsøy.

Asle Reime sier at ungdomsarbeidet i forbundene er ganske likt, men at de står overfor utfordringer med å skaffe lærlingeplasser i Tyskland.

– Det er ungdommer som ønsker å arbeide, men bedriftene er ikke alltid like ivrige. Mange industrier gjennomgår omstillinger og nedleggelser, sier han, og gir eksempler som at kullindustrien er i ferd med å bli avviklet, samtidig som nye industrier vokser frem.

– De streber etter en grønnere og mer miljøvennlig industri. Det gjør at det er en del skepsis blant arbeidsgiversiden når det gjelder å ta inn nye folk. Det er et mye større problem for dem. Alle vet jo at man trenger utdannede fagfolk, mens i Norge er det mer satsing på det i industrien, sier Reime.

Besøk på Hydro. Foto: Egil Brandsøy.

Ifølge Michael Vassiliadis vil samarbeidsavtalen innebære et godt fagforeningssamarbeid fra dag én.

– Vi ønsker å utveksle ideer og kunnskap, spesielt blant yngre medlemmer av fagforeningen. Vi vil jobbe tett sammen, både digitalt og personlig. Når vi signerer avtalen, vil vi umiddelbart begynne å planlegge for fremtiden, sier han.

IG BCE holder opp et flagg med deres logo utenfor Hydro Karmøy. Foto: Egil Brandsøy.