Gryende optimisme i oljenæringen, men regjeringen må ikke gamble vekk de mest lovende leteområdene

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

torsdag 11. januar 2018

-Det er gledelig at Oljedirektoratet melder om økende optimisme i oljebransjen. Nå må vi for all del ikke risikere at regjeringen gambler bort de mest attraktive leteområdene på sokkelen i regjeringsforhandlingene. Det ville fått fatale konsekvenser for framtidig norsk økonomi, sier Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

Oljedirektoratet presenterte torsdag sine tall for norsk sokkel i 2017. Direktoratet melder om økende olje- og gassproduksjon, der særlig gassproduksjonen øker.

– Men hvis det ikke gjøres nye store funn vil investeringene og produksjonen falle betraktelig fra midten av 2020-tallet, sier oljedirektør Bente Nyland. Hun viser til at næringen trenger tilgang til nye leteareal, og at det er størst sjanse for å gjøre store funn i nord.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi frykter at Høyre og Fremskrittspartiet vil gamble vekk de mest attraktive leteområdene på norsk sokkel, hvis de dropper konsekvensutredning av Nordland 6, 7 og Troms 2 i de pågående regjeringsforhandlingene med Venstre.

-Oljeindustrien er helt avhengig av å få tilgang til nye attraktive leteareal som kan gi ny produksjon fra midten av 2020-tallet. Hvis ikke vil olje- og gassproduksjonen falle raskt. Regjeringspartiene må ikke gamble vekk konsekvensutredning for havområdene utenfor Nordland. Det vil få fatale konsekvenser for norsk økonomi og den framtidige velferdsstaten, sier Alfheim.

Leteaktiviteten må opp

Under ODs presentasjon av sokkelåret viste Bente Nyland til at det generelt sett ikke lenger snakkes om nedbemanning i oljebransjen og direktoratet ser en gryende rekruttering. Samtidig understrekte hun at leteaktiviteten må opp, kostnadsnivået må holdes nede og produksjonen opprettholdes.

Direktoratet venter samme nivå på letefronten i år som fjor. I 2017 ble det påbegynt 36 letebrønner på norsk sokkel, ned fra 57 letebrønner i 2013. Men det ble bare gjort små funn.

-Leteaktiviteten må opp og vi trenger å gjøre større funn, men det avhenger av flere faktorer blant annet tilgang på nytt leteareal, sier Nyland.

Flere nye utbygginger på gang

Ved årsskiftet var det 85 produserende felt på norsk sokkel, fem av disse ble satt i produksjon i 2017. I tillegg ble det levert planer for utbygging og drift for ti nye prosjekter, mens ni er under utbygging.

Særlig utbyggingsplanene for Snorre Expansion og Johan Castberg blir viktige framover, og ikke minst Johan Sverdrup som er under utbygging.

Prosjektene som vedtas nå har generelt god lønnsomhet og kan ifølge Oljedirektoratet tåle en oljepris helt ned mot 30-40 dollar per fat.

I 2018 venter Oljedirektoratet at investeringene på norsk sokkel vil ligge på rundt 122 milliarder kroner, omtrent på samme nivå som i fjor. I 2019 og 2020 forventes investeringene å stige til i underkant av 140 milliarder kroner.