Godt fornøyd med regjeringens nye budsjettforslag

Støre-regjeringen la mandag frem sine endringsforslag til statsbudsjettet for 2022. Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er godt fornøyd, spesielt med at fagforeningsfradraget skal dobles.

Etter at den nå avgåtte Solberg-regjeringen la frem sitt forslag til statsbudsjett for en måned siden, har den nye regjeringen på kort tid utarbeidet et tilleggsbudsjett med forslag til endringer.

Frode Alfheim har sett over endringsforslagene med særlig fokus på områdene som betyr mest for Industri Energis medlemmer og han er klar i talen:

– Det er tydelige spor etter langsiktig tankegang fra den nye regjeringen. Vi skal si oss godt fornøyde med de punktene som betyr mest for våre medlemmer.

Fagforeningsfradraget dobles

Fagforeningsfradrag dobles over to år til 7700 kroner. Halvparten tas på 2022-budsjett der beløpet trappes opp fra 3850 kroner til 5800 kroner. Alfheim har tro på at et økt fagforeningsfradrag vil få flere til å organisere seg.

– Det er ingen tvil om at flere organiserte gir mer ordna og ryddige forhold på arbeidsplassen og derfor er vi enormt glade for forslaget til den nye regjeringen, sier han og legger til:

– Fagforeningsfradraget er spesielt viktig for de med lav lønn, som gjerne må telle på knappene for å avgjøre om de skal melde seg inn eller ikke. Den nye regjeringen viser at de forstår alvoret og det er av stor betydning.

Klima og satsing på hydrogen

Regjeringen ønsker å styrke hydrogensatsingen og setter derfor av midler til å utarbeide et faglig grunnlag for hvordan staten best kan bidra til å realisere målene i den nye regjeringsplattformen.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Enova med 200 millioner kroner knyttet til grønn omstilling i næringslivet. Disse pengene vil bidra til grønn teknologiutvikling på en rekke områder, blant annet hydrogen.

– Vi har tidligere etterlyst en mer aktiv statlig deltakelse i etableringen av hydrogen som en lavutslippsløsning, basert både på norsk naturgass og elektrisitet. Vi er glade for at den nye regjeringen velger å satse mer på hydrogen, som vil bli en viktig brikke i landets grønne omstilling, sier Alfheim.

Tiltak mot de høye strømprisene

For å bøte på de høye strømprisene foreslår regjeringen å bruke hele 2,9 milliarder kroner på å kutte i elavgiften. Elavgiften skal kuttes med 48 prosent i vintermånedene januar, februar og mars, og med 9 prosent gjennom resten av 2022. Kuttet er med det regjeringens største enkeltlettelse i det nye budsjettforslaget.

– Vi er opptatte av at folk skal slippe å fryse fordi de ikke har råd til de høye strømprisene, derfor er det bra at regjeringen nå bidrar til å lette noe på situasjonen, sier Frode Alfheim.