Statsbudsjettet 2022: Ønsker satsing på vaksineproduksjon, karbonfangst og dobling av fagforeningsfradraget

Bare noen timer før Erna Solberg leverte regjeringens avskjedssøknad til kongen la Solberg-regjeringen frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2022.

Det som nå vil skje er at den påtroppende Støre-regjeringen vil utarbeide endringsforslag til det fremlagte statsbudsjettet og fremme det for Stortinget om en måneds tid. Støre-regjeringens forslag vil da være utgangspunktet for budsjettforhandlingene i Stortinget.

Forbundsleder Frode Alfheim var til stede i Stortinget da statsbudsjettet ble lagt frem. Han peker på særlig tre ting han ønsker den nye regjeringen vil levere på i budsjettet.

– Vi hadde ønsket oss en bedre satsning på karbonfangst og -lagring (CCS), vaksineproduksjon i Norge og dobling av fagforeningsfradraget, sier Alfheim

– Norge bør innen 2025 realisere to karbonfangstanlegg og opprette et CCS-fond som kan utløse investeringer for flere anlegg i industri og energigjenvinning. Da trenger vi en sterkere satsing enn det dette statsbudsjettet legger opp til.

– Forslaget følger heller ikke opp Stortingets ønske om større satsing på vaksineproduksjon i Norge, det må på plass. Og nå er langt på overtid å ta skikkelige grep for å styrke den norske modellen med økt organisasjonsgrad gjennom å doble fagforeningsfradraget, sier Alfheim.

Hovedpunkter fra statsbudsjettet

Samfunnspolitisk avdeling i Industri Energi har brukt dagen til å lese igjennom statsbudsjettforslaget. Her kan du lese hovedpunktene som særlig berører områdene som er relevante for Industri Energi.