-Gledelig tildeling i modne områder av sokkelen

Inger Hoff, spesialrådgiver i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen
Inger Hoff, spesialrådgiver i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

tirsdag 14. januar 2020

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug tildelte 69 nye utvinningstillatelse på sokkelen, under Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord tirsdag. – Det er gledelig at regjeringen opprettholder et fortsatt høyt nivå på tildelingene og at så mange selskaper viser interesse for modne områder på sokkelen, sier spesialrådgiver Inger Hoff i Industri Energi.

De 69 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (33), Norskehavet (23) og Barentshavet (13). 28 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 19 selskaper blir tilbudt operatørskap.

Tillatelsene gis med et forpliktende arbeidsprogram, eller som tilleggsarealer til slike tillatelser.

Spesialrådgiver Inger Hoff i Industri Energi sier det er viktig at oljeselskapene viser stor interesse for modne deler av sokkelen og sånn sett bidrar til å opprettholde et høyt aktivitetsnivå i petroleumsindustrien.

-Tildeling av leteareal og interesse for å bore letebrønner er avgjørende for aktivitetsnivået på sokkelen. Det er derfor gledelig at oljeselskapene ser det som klokt og lønnsomt å satse på norsk sokkel, sier hun.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er knyttet opp mot modne områder på sokkelen.

-Det må letes for å gjøre nye funn. At selskapene ønsker å satse i disse områdene er viktig for å gjøre nye funn, utnytte eksisterende infrastruktur og dermed sikre god ressursforvaltning, sier Hoff.