Gledelig steg for å sikre mer kraft til folk og industri i Norge

-Vi er fornøyd med at regjeringen har bestemt at det skal bygges en gigantisk havvindpark lengst sør på norsk sokkel. Det vil sikre betydelig mer kraft både til folk og industri i Norge, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Regjeringen la onsdag fram planene for en storstilt satsing på havvind i sørlige del av Nordsjøen. Den har bestemt at kraften skal føres i land i Norge.  

-Det vil sikre at vi får tilgang på mer kraft i Sør-Norge, til glede for både folk og industri, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Han er glad for at regjeringen nå trapper opp tempo i havvindsatsingen og får dette bygd ut tidligere enn planen har vært til nå.

Trenger mye mer kraft

Alfheim forklarer at det trengs mye mer energi i Norge framover, både fra havvind og vannkraft.

– Vi trenger betydelig mer fornybar kraft. Det er helt avgjørende for at vi skal lykkes med å nå klimamålene og samtidig sikre videre industriutvikling i landet, sier han.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi understreker at HMS må ivaretas av havvindnæringen.

-Men vi kan ikke vente til havvindparken står klar i 2030 før vi får mer kraft i strømnettet vårt. Derfor må vi nå ha et jevnt trøkk for å sikre rask utbygging av mer energi, for eksempel gjennom oppgradering av vannkraftverk. Vi kan ikke leve med skyhøye kraftpriser inntil havvindparken står ferdig, sier Alfheim.

Må være verdensledende på HMS

Han er også tydelig på at helse, miljø og sikkerhet må ivaretas på en skikkelig måte, både under utbygging og drift av havvindparker på norsk sokkel.

-Vi må videreføre petroleumsvirksomhetens målsettingen om å være verdensledende på HMS til å gjelde også for havvindnæringen på norsk sokkel, sier Alfheim.

Han forutsetter dessuten at basene som skal forsyne havvindanleggene skal ligge i Norge, både i utbyggings- og driftsfasen, slik at verdiskapingen vil skje regionalt og nasjonalt.