Gledelig at regjeringen lyktes med auksjonen og at vi får utviklet havvind i Nordsjøen

Regjeringen lyktes med auksjonen om å få bygge ut og drifte havvindparken sør i Nordsjøen. -Dette er en svært gledelig milepæl i arbeidet med å sikre sårt tiltrengt kraft til landet, sier forbundsleder Frode Alfheim i IE&FLT.

Alfheim understreker havvind er helt nødvendig for raskt å sikre nok kraft i Norge, for å kunne utvikle dagens industri, på land og til havs, samt utvikle nye industrier og dermed skape nye arbeidsplasser.

-Jeg vil gratulere Ventyr med at de vant fram i auksjonen og er fornøyd med at havvindsatsingen i Norge tar et langt skritt videre. Dette viser at vi får til noe i Norge som de nå ikke får til i land som Danmark, Storbritannia og USA, sier han.

Samtidig har Alfheim noen tydelige krav til myndighetene og de som skal bygge ut og drifte havvindanleggene.

-Utbygging og drift av havvind på norsk sokkel må skje med et verdensledende høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet. Og vi forventer at alt arbeid med nye energiformer på norsk sokkel skjer med norske lønns- og arbeidsvilkår, sier han.

Han forventer også at norsk leverandørindustri får en stor andel av utbyggingskontraktene.

For ytterligere kommentar: Frode Alfheim (909 68 615)