Gå-sakte-aksjon i Vinde Tilkomstteknikk er utsatt

De lokale forhandlingene i Vinde Tilkomstteknikk AS er gjenopptatt. Den planlagte gå-sakte-aksjonen ved alle lokasjonene hvor Vinde Tilkomstteknikk har folk i arbeid, er derfor utsatt.

Etter at landbaseavtalen ble inngått mellom partene på høsten i fjor, er det ført lokale forhandlinger mellom klubb og ledelse ved Vinde Tilkomstteknikk om en lokal lønnsmatrise.

-Vi har ikke lyktes å komme til enighet lokalt og har brutt forhandlingene, sier Bjørn Arne Mjåseth, som er hovedtillitsvalgt i Industri Energi ved Vinde Tilkomstteknikk.

Det blir iverksatt gå-sakte-aksjon, såkalt dagsing, ved Vinde Tilkomstteknikk fra onsdag 19.april klokken 0800.

-Det betyr at alle våre medlemmer skal være på jobb som normalt. Men det skal ytes 45 prosent, med 45 prosent lønn, forklarer klubblederen.

Vinde Tilkomstteknikk har for tiden folk i arbeid på en rekke olje- og gassrelaterte verft, landanlegg og offshore som vil omfattes av denne temporeduksjonen.

Industri Energi sentralt støtter aksjonen og understreker at dette er en fullt lovlig aksjon, i henhold til de mulige virkemidlene man har ifølge landbaseavtalen.

Gå-sakte-aksjonen i Vinde Tilkomstteknikk er ikke del av streiken i LO-NHO-oppgjøret, men en lokal aksjon. Samtidig er Vilde Tilkomstteknikk tatt ut i et eventuelt andre uttak i LO-streiken.

**Oppdatering 20. april: Like før aksjonen skulle iverksettes kom partene tilbake til forhandlingsbordet. Gå-sakte-aksjonen er dermed utsatt på ubestemt tid.