Full støtte til streikende heismontører i Orona

torsdag 24. mai 2018

Vi gir vår fulle støtte til heismontørene i Orona, som siden 14. mai har streiket for å få tariffavtale og ordnede arbeidsforhold.

Det spanske konsernet Orona som har etablert seg i Norge ved oppkjøp av en rekke mindre norskeidebedrifter, baserer sin virksomhet i stor grad på innleie av utenlandske arbeidere, i hovedsak fra Polen og Spania. Bedriften motsetter seg opprettelse av tariffavtale og hevder at en husavtale er moderne, mens tariffavtale er håpløst gammeldags. På grunn av dette har de ansatte måttet gå til streik.

Industri Energi gir vår fulle støtte til krav om at:

  • det opprettes avtale om overenskomst med EL & IT Forbundet (Heisoverenskomsten)
  • det inngås avtale om ordnede forhold ved innleie og bortsetting av arbeid
  • alt ulovlig heisarbeid umiddelbart opphører

Den kampen som føres fra klubben i Orona er en viktig kamp for hele fagbevegelsen. Det er en kamp

  • for landsomfattende tariffavtaler
  • mot husavtaler
  • mot sosial dumping
  • for et organisert arbeidsliv

Industri Energi tilslutter seg oppropet fra Heismontørenes fagforening.

Med solidarisk hilsen

Frode Alfheim, forbundsleder Industri Energi