Full støtte til de som tas ut i sympatistreik

NR-forum ga på sin samling torsdag støtteerklæring til de som tas ut i sympatistreik for de streikende medlemmene i SLB UK.

NR forum skriver følgende i sin uttalelse:

“NR-Forum samarbeidskomité gir sin fulle støtte til fagforeningene i Archer og ConocoPhillips som er varslet tatt ut i sympatistreik.

Dette er en viktig og rettferdig kamp for norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel.

SLB UKs fremgangsmåte med å nekte sine ansatte tariffavtale og som har benyttet uorganisert arbeidskraft til å utføre de streikendes arbeidsoppgaver er uakseptabelt og hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv.”