Full seier mot Trinity i sak om lønn i oppsigelsestid – igjen

Fraser Know i Industri Energi er veldig fornøyd med å vinne frem i saken mot Trinity om lønn i oppsigelsestid – igjen.
Fraser Know i Industri Energi er veldig fornøyd med å vinne frem i saken mot Trinity om lønn i oppsigelsestid – igjen.

fredag 14. juni 2019

Industri Energi har over lengre tid kjempet for at 17 av våre medlemmer skal få det de har krav på etter å ha blitt sagt opp fra cateringselskapet Trinity Nordic. Først vant vi i Stavanger tingrett høsten 2017. Så anket selskapet. Nå har vi vunnet igjen, i Gulating lagmannsrett.

– Jeg er svært fornøyd med at vi for andre gang har fått full støtte fra en enstemmig rett, sier forhandler Fraser Knox i Industri Energi.

– Dette er en viktig seier, ikke bare for medlemmene i denne konkrete saken, men også som signal til andre selskaper om at spillereglene i arbeidslivet må følges, sier Knox.

For medlemmene vi har gått til sak på vegne av, betyr dette at de vinner frem med krav på utbetalinger som varierer fra rundt 6500 kroner til 165 000 kroner hver, pluss renter.

Dommen påvirker i tillegg to medlemmer i forbundet SAFE. De tok ikke saken videre selv, men gjorde en avtale med arbeidsgiver om at dommen i saken mot Industri Energi også skal gjelde deres medlemmer.

Jobbet på Stena Don, men i forskjellige selskap eid av samme eier

Saken gjelder krav om utbetaling av lønn i oppsigelsestid for ansatte i cateringsselskapet Trinity Nordic som jobbet på boreriggen Stena Don.Oppsigelsene kom etter at kontrakten mellom Statoil og Stena Drilling ble kansellert oktober 2016.

Vi og arbeidsgiver har vært uenige om beregningen av lengde på medlemmenes ansettelse i henhold til arbeidsmiljøloven og individuelle arbeidsavtaler.

Samme eier har hatt flere forskjellige selskaper underveis og har hevdet at de ansatte ikke har vært lenge nok i selskapet til å få utvidet oppsigelsestid etterarbeidsmiljøloven § 15-3 (6).

Først jobbet de ansatte i Trinity International Services Limited (TI), og deretter Trinity Nordic AS (TN). Vi har argumentert for at tiden i TN også skal regnes med når lengden på arbeidsforholdet, og dermed hvor mange måneders oppsigelsestid man har krav på, skal beregnes.

Enkelt forklart er det slik at jo lengre man har jobbet et sted, dess lengre oppsigelsestid med lønn har man krav på.

Nå har altså to ulike domstoler slått fast at de støtter vårt krav full og helt (klikk her for å laste ned dommen fra Gulating, avsagt 12.06.2019).

– Anke utenkelig

Trinity anket altså den første dommen fra Stavanger tingrett høsten 2017, men det er lite trolig at de vi forsøke å anke denne andre dommen fra Gulating også.

– Dommen er begrunnet på en slik måte, at en anke er nærmest utenkelig fordi det ikke kan anses noen mulighet for at den vil bli sluppet inn i Høyesterett, sier LO-advokat Kristin Bomo, som har ført saken for våre medlemmer.

Bomo opplyser videre at Trinity Nordic gjennom sin advokat har signalisert at oppgjør i henhold til dommen vil utbetalt fra selskapets bank.

Viser hvor viktig det er at fagforeninger følger nøye med

Fraser Knox og Industri Energi har fulgt med på Trinity i en årrekke.

– Vi har hatt problemer med bedriften før og var nøye med å følge dem opp og få skikkelig avtaler på plass da de kom tilbake på norsk sokkel i november 2010.

– Avtalene som var jobbet frem da la grunnlaget for at vi kunne vinne frem med denne saken nå, og viser hvor viktig det er med godt fagforeningsarbeid, understreker han.

Saken var oppe i Gulating lagmansrett 21.-23. mai. I tillegg til utbetalinger til medlemmene er Trinity også dømt til å betale saksomkostninger.