Full seier i bonussaken i Høyesterett

Asle Reime er strålende fornøyd med dommen. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen
Asle Reime er strålende fornøyd med dommen. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

mandag 2. november 2020

Høyesterett har gitt Industri Energi fullt medhold i den prinsipielt viktige saken om at innleide skal ha samme lønn som fast ansatte.-En svært viktig dom, helt i tråd med likebehandlingsprinsippet, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

-Det er fantastisk gledelig at Høyesterett har gitt oss fullt medhold i denne saken. Det er en rettferdig og riktig dom, sier områdeleder Asle Reime i Industri Energi.

På vegne av to medlemmer anla Industri Energi søksmål mot Semco Maritime med krav om etterbetaling av bonus. De to Industri Energi-medlemmene hadde vært utleid fra bemanningsforetaket Semco Maritime til AkerBP, som har bonusordning for sine ansatte. Våre medlemmer gjorde krav om likebehandling av bonus, noe som ble avvist av selskapet.

Helt i tråd med likebehandlingsprinsippet

Industri Energi vant første runde i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Forbundet anket så saken til Høyesterett.

Høyesterett har nå konkludert med at bonusprogrammet i AkerBP er «lønn» i arbeidsmiljølovens forstand, og at de to Industri Energi-medlemmene skal ha bonus på lik linje med fast ansatte i AkerBP. I tillegg skal ankende parter tilkjennes sakskostnader.

Asle Reime understreker at dommen er helt i tråd med likebehandlingsprinsippet, og at innleide skal ha del av den verdiskapingen de har vært med å bygge opp, på lik linje med de fast ansatte.

Han berømmer også forbundets advokater som har kjørt saken, spesielt Karianne Rettedal.

Stor betydning for lovtolkningen

Karianne Rettedal sier dommen gjør det mindre attraktivt å bruke innleide. Arkivfoto
Karianne Rettedal sier dommen gjør det mindre attraktivt å bruke innleide. Arkivfoto

– Jeg er svært tilfreds med at retten slår fast at ansettelsesform ikke har betydning for avlønning, sier advokat Karianne Rettedal, som har hatt saken i flere år, først som ansatt i forbundet, senere som advokat i et eksternt firma.

Hun sier dommen sikrer at ansettelsesform ikke har betydning for avlønning.

-Det gjør at det vil være mindre attraktivt for bedriftene å bruke innleid arbeidskraft, noe som støtter lovens intensjon om at faste ansettelser skal være hovedregelen, sier Rettedal.

Hun legger til at formålet med likebehandlingsprinsippet er å oppnå reell likebehandling.

-Dette formålet har stor betydning både for lovtolkningen og den konkrete anvendelsen av reglene. Avgjørelsen viser at formålet er tillagt stor vekt. Etter Høyesteretts dom er det klart at både individuell bonus, og bonus basert på prestasjoner på gruppenivå inngår i kjernen i lønnsbegrepet og følgelig skal likebehandles.

-Vi er svært tilfreds med å ha fått medhold på alle vesentlige punkter og avgjørelsen var også enstemmig, legger hun til.