Frode Alfheim med klar beskjed: – Krafta er vår!

– Vi er nødt til å sikre at kraften her i nord, går til industri her i nord, understrekte Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi, i sine taler både i Mosjøen og på Mo i Rana under årets 1. mai.

– Nord-Norge er i en særstilling. Her i nord har vi et større kraftoverskudd og et helt annet prissystem enn i sør. Vi må ta vare på kraften og bruke den til å videreutvikle dagens industri, til havs og til lands, her i nord. Og vi skal videreutvikle ny industri, slik som batteriindustri.

– Det er industriarbeidsplasser som sikrer eksportinntekter til Norge og som finansierer velferdsstaten vår, ikke datasentre som bruker opp strøm på bitcoin, kattebilder og dansevideoer, sa Alfheim.

Han hadde en klar oppfordring til fagforeningskameratene i nord:

– Vi må ruste opp strømnettet, sånn at vi får brukt kraften til industri flere steder her i nord. Frem mot 2025, da det er ny runde for utdeling av nye konsesjoner på havvind, så må dere kreve at det er denne landsdelens tur, sa Alfheim.

Historisk streik for lavlønte

– Vi har utvist moderasjon og tatt ansvar under en pandemi. Vi har opplevd reallønnsnedgang, som har truffet spesielt de med lavest lønninger fra før. Samtidig har arbeidsgiverne i mange bransjer innvilget seg fra 9 til 20 prosent i lønnsøkninger til seg selv, i tillegg til bonuser, sa Alfheim.

– Derfor satte vi foten ned i årets mellomoppgjør. Vi gjorde det i fellesskap. Jeg er stolt over å være forbundsleder i et forbund med 3000 ute i streik, inkludert smelteverk. Vi tvang NHO og arbeidsgiverne på Majorstua tilbake til forhandlingsbordet. Denne streiken tok vi for de som har lavest lønninger, sa Alfheim

LO med passende parole i Mo i Rana: Krafta er vår! Foto: Martin Steen.

– Men vi er ikke ferdige. Nå skal vi ut i lokale forhandlinger gjennom våren. Vi skal ha vår del av verdiskapingen, gjennom de kommende lokale oppgjørene i våre bransjer, sa han.

Oppgjør med NRK og skatteflyktninger til Sveits

Alfheim viste til at dagens regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet begynte å levere på Industri Energi sine krav til ny arbeidslivspolitikk fra dag én, først i Hurdals-plattformen, deretter i praktisk politikk.

– Dagens regjering har doblet fagforeningsfradraget, den har strammet inn på reglene for innleie, styrket retten til fast stilling, den har innført feriepenger på ledighetstrygd, pensjon fra første krone og mye mer. Det er levert fantastisk mye bra arbeidslivspolitikk, men NRK er mer opptatt av å skrive om sutrende rikinger som stikker av til Sveits for å slippe å betale litt ekstra i skatt, sa Alfheim.

Solidaritet med folket i Ukraina

Frode Alfheim rundet av sine appeller med Russlands angrep på Ukraina:

– Vi må være solidarisk med menneskene som lider hver eneste dag i Ukraina, og flyktningene fra Ukraina som vi har her i Norge. Ja, vi merker krigen på strømregningene våre, vi merker høyere drivstoffpriser, økte matvarepriser og høyere rente. Men det er de som blir angrepet hver eneste dag, uke etter uke, måned etter måned i snart halvannet år, som trenger og fortjener vår solidaritet.

Mange hadde møtt opp til årets markeringer både i Mosjøen og i Mo i Rana. Foto: Martin Steen.