Fremtidens energipolitikk må bevare og utvikle nye industriarbeidsplasser

Energipolitikk i fokus. Fra venstre: Espen Barth Eide, Frode Alfheim og Hans-Christian Gabrielsen.
Energipolitikk i fokus. Fra venstre: Espen Barth Eide, Frode Alfheim og Hans-Christian Gabrielsen.

onsdag 23. oktober 2019

– Vi er samstemte om at fremtidens energipolitikk må føre til at industriarbeidsplasser sikres, hvis det grønne skiftet skal gjennomføres på en en måte som kommer hele samfunnet til gode. Det er en forutsetning. Dette poengterte LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, forbundsleder Frode Alfheim i Industri Industri, og Espen Barth Eide (Ap), første nestleder i energi-og miljøkomiteen på Stortinget.

Energipolitikken var i fokus første dag under samarbeidskomiteene for elektrokjemisk og aluminium sitt felles møte på Gardermoen 23.oktober.

Tillitsvalgt Ørjan Normann, Hydro Husnes, utfordret Espen Barth Eide på å vise tydelig eierskap i statlige bedrifter som Statkraft og Statnett.

Barth Eide var enig, og sier at Arbeiderpartiet må gå inn for en mer aktiv næringspolitikk, og være tydelig på eierskap.

– Dette skal vi prioritere når vi kommer i posisjon igjen. Vi må erkjenne at vi ikke har vært tydelig nok på dette området, sier han.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier at når det gjelder oljepolitikken, er det noen partier som mener at vi skal avvikle denne industrien uten alternativer.

– Jeg vil aldri sette godkjentstempel på en politikk som vil føre til at titusenvis av arbeidsplasser nedlegges. LO og Industri Energi er tydelige på at det må utvikles ren industri basert på ren energi. Partene arbeider godt sammen nå.

– Partene arbeider godt sammen når det gjelder å bidra til utvikling av nye, miljøvennlige arbeidsplasser som vil bidra til det grønne skiftet. Havvind er et område vi må ta eierskap til. Der vil det skapes mange, nye arbeidsplasser. Her kommer kompetansen fra ansatte i innen offshorenæringen inn som en viktig ressurs, sier han.

Forbundsleder Frode Alfheim er godt fornøyd med samarbeidet med LO, og viser i den forbindelse til arbeide med å stoppe sjøkabelen NorthConnect til Storbritannia. Der fikk man god hjelp av Arbeiderpartiet og flere andre partiet på Stortinget.

Cay Nordhaug, tillitsvalgt i Glencore, er godt fornøyd med engasjementet blant deltakerne på konferansen første dag.

– Det er viktige temaer vi har diskutert i dag. Det gjelder fremtiden for industrien og de ansatte som gjør en kjempejobb hver dag, sier han.

Cay Nordhaug og Ørjan Normann er godt fornøyd med engasjementet fra deltakerne under første dag av konferansen.
Cay Nordhaug og Ørjan Normann er godt fornøyd med engasjementet fra deltakerne under første dag av konferansen.