Forventer godt lønnsoppgjør for sokkelansatte

Forbundsleder Frode Alfheim (tv) i Industri Energi og forhandlingsleder Jan Hodneland i NOG under oppstarten av forhandlingene. Foto: Atle Espen Helgesen
Forbundsleder Frode Alfheim (tv) i Industri Energi og forhandlingsleder Jan Hodneland i NOG under oppstarten av forhandlingene. Foto: Atle Espen Helgesen

tirsdag 7. mai 2019

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass for operatør-, boring- og forpleiningsansatte startet tirsdag ettermiddag. Det er satt av to dager til forhandlingene.

– Olje- og gassindustrien er i en situasjon der oljeprisen har forbedret seg kraftig. I tillegg er bransjen nå bedre rustet for lavere oljepriser enn den var tidligere, sa Frode Alfheim da han åpnet forhandlingene for Industri Energi.

Alfheim understreker at det er viktig for bransjen å ivareta omdømmet og sikre framtidig rekruttering. – Konkurransen om arbeidskraft er hard og vi må sørge for at oljenæringen lønnsmessig framstår attraktiv for ungdom, sier han.

Han minner også om at den norske modellen forutsetter et sterkt organisert arbeidsliv der de sentrale forhandlingene skal være førende for lønnsutviklingen.

Sokkelavtalene omfatter cirka 3700 Industri Energi-medlemmer.

I år er det mellomoppgjør, som betyr at det bare forhandles om lønnsregulering. Dette til forskjell fra hovedoppgjør, hvor det forhandles om alle bestemmelsene i tariffavtalene.

Forbundsleder Frode Alfheim leder forhandlingene for Industri Energi. Også nestlederne i forbundet, Terje Valskår og Lill Heidi Bakkerud, samt områdeleder Ale Reime er med i forhandlingene som pågår i Stavanger. Forbundssekretærene Jørn Erik Bøe og Herdis Eide (vikar) er tariffansvarlig for operatør, boring og forpleining.

 

Forhandlingsutvalg:

Equinor: Per Martin Labråthen, Oddvar Karlsen, Per Steinar Stamnes, Frode Mikkelsen

ConocoPhilips: Eirik Birkeland, Geir Terje Stengårdsbakken

Vår Energi: Martha Skjæveland

Aker BP: Ørjan Holstad, Ingard Haugeberg

Okea: Atle Wadsteinsvik

Wintershall: Roger Haugland

Lundin: Trond Kristensen

Sodexo: Leif Harall Salomonsen

ESS: Per Holstein, Trine Lise Grindevoll

Coor: Morten Flister, Trond Ivar Fevang

KCA Deutag: Tore Hegerberg, Jan Inge Olsen

Fra Industri Energi: Frode Alfheim, Asle Reime, Jørn Erik Bøe, Herdis Rosland Eide, Hilde Hermansen, Lill-Heidi Bakkerud, Atle Espen Helgesen.

Observatører: Harald Hereid (Odfjell Drilling) og Einar Åge Vae (Archer)