Første tillitsvalgkonferanse for den nye oljearbeiderforeningen i Transocean

Oljearbeiderforeningen i Transocean arrangerte denne uka sin første tillitsvalgtkonferanse etter tre selskap ble slått sammen til ett. Leder Svein Markeset og nestleder Alexander Eliassen innledet møtet. Foto: Atle Espen Helgesen
Oljearbeiderforeningen i Transocean arrangerte denne uka sin første tillitsvalgtkonferanse etter tre selskap ble slått sammen til ett. Leder Svein Markeset og nestleder Alexander Eliassen innledet møtet. Foto: Atle Espen Helgesen

fredag 8. november 2019

Oljearbeiderforeningen i Transocean arrangerte denne uka sin første tillitsvalgtkonferanse siden riggselskapene Transocean, Songa og Ocean Rig ble slått sammen til ett selskap.

Rundt 20 tillitsvalgte som representerer over 550 Industri Energi-medlemmer i det nylig sammenslåtte riggselskapet møttes onsdag og torsdag denne uka i Industri Energis hovedkontor i Stavanger.

-Våre medlemmer jobber på åtte rigger som er aktive på norsk sokkel. Tidligere var vi tre ulike selskaper som nå er blitt ett, nemlig Transocean, sier klubbleder Svein Markeset.

Han opplever at sammenslåingen av klubbene har gått smertefritt og understreker at alle de tre tidligere selskapene er representert i det nye klubbstyret.

På tillitsvalgtkonferansen i Stavanger ble en rekke aktuelle saker og tema diskutert mellom tillitsvalgte og med forbundets ansatte. – Vi har fått belyst en rekke saker og utfordringer som er viktige for medlemmene våre og som vi kommer til å følge opp, sier Markeset.

Styrken kommer fra medlemmene

Ommund Stokka sier rekruttering er avgjørende for alt klubbarbeid. Foto: Atle Espen Helgesen
Ommund Stokka sier rekruttering er avgjørende for alt klubbarbeid. Foto: Atle Espen Helgesen

På konferansen holdt dessuten områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi et innlegg om hvordan man kan legge til rette for å skape en best mulig klubb. Og han understreker at den grunnleggende forutsetningen er at folk vil organisere seg.

– Antall medlemmer er helt avgjørende for hvilken kapasitet og ressurser man har i klubben. Derfor er rekruttering avgjørende for alt klubbarbeid. Men akkurat hvordan dere skal bygge opp klubben er det dere lokale tillitsvalgte, sammen med medlemmene, som må finne ut av. Det er dere lokalt som vet best hva som passer for dere, sier Stokka.

Må stadig kjempe for rettighetene

OSA-inspektør Kjell Bjarne Eide orienterte om rettigheter og plikter i Hovedavtalen, særavtalen og Arbeidsmiljøloven. Og han understrekte at det er ingen selvfølge at vi har de rettighetene vi har oppnådd på norsk sokkel.

-Og det er absolutt ingen selvfølge at vi får beholde de til evig tid. Dette er noe vi stadig må kjempe for, sier han.

Forhandler Øyvind Hopland orienterte om aktuelle saker på tariffområdet, mens forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli fortalte hva forbundet gjør innenfor helse, miljø og sikkerhetsarbeidet.

Blant verdens største riggselskap

Transocean er blant verdens største riggselskap med en total flåte på 45 flyttbare rigger og drøyt 10.000 ansatte.

Selskapet er registrert i Sveits, men har operasjonelt hovedkontor i Houston, USA.

På norsk sokkel operer selskapet boreriggene «Transocean Norge», «Transocean Spitsbergen», «Transocean Arctic», «Transocean Enabler», «Transocean Equinox», «Transocean Endurance», «Transocean Encourage» og «Leiv Eiriksson». Seks av riggene er på kontrakt for Equinor.