Første skritt for industriell storsatsing på hydrogen

Starten på et nytt industrieventyr ble i dag markert ved forsyningsbasen CCB på Ågotnes. -Dette er en historisk dag som viser det grønne skiftet i virkeligheten, sier klubbleder Espen Cornell Jacobsen og arbeidsutvalgmedlem Cay Nordhaug i Industri Energi.

Et arrangement ved Coast Center Base (CCB) på Ågotnes i Øygarden mandag markerte starten på en industriell storsatsing på hydrogen.

Rent, utslippsfritt hydrogen skal produseres ved bruk av norsk naturgass, mens karbondioksidet (CO2) fra produksjonen skal renses og deponeres i havbunnen i Nordsjøen.

Pilotanlegget som ble demonstrert markerer første fase på veien mot storskala hydrogenproduksjon. Pilotanlegget skal produsere 700 kilo hydrogen per dag, som er nok energi til å drive 2000-3000 biler.  Det skal i første omgang generere kraft som skal brukes på forsyningsfartøy ved basen i Øygarden.

Nybrottsarbeid med svære ringvirkninger

-Dette er nybrottsarbeid som vil kunne gi svære ringvirkninger, sier Industri Energi-klubbleder Espen Cornell Jacobsen ved CCB-basen på Ågotnes.

Han mener klimanøytral hydrogenproduksjon vil bli et konkurransemessig bidrag for å erstatte fossilt drivstoff.

-I tillegg vil dette gi mange nye industriarbeidsplasser. Det viser at vi kan etablere ny industri på skuldrene av dagens industri og samtidig lykkes med det grønne skiftet, sier Jacobsen.

Cay Nordhaug (tv) og Espen Cornell Jacobsen ved forsyningsfartøyet “Havila Foresight” som får energi fra hydrogen ved CCB-basen. Foto: Atle Espen Helgesen

Han understreker at anlegget blir det første i verden som skal produsere hydrogen med karbonfangst og -lagring, og dermed ikke slippe ut CO2.

-Denne teknologien vil kunne brukes ved alle forsyningsbaser og havner. Men potensialet er mye større, også for storstilt eksport av hydrogen, sier han.

Fascinerende å være vitne til

Cay Nordhaug som sitter i den valgte ledelsen i Industri Energi synes det er fascinerende å være vitne til første gang hydrogen tas i bruk for å gi kraft til et forsyningsskip som går i trafikk til og fra norsk sokkel.

-Dette er et svært spennende prosjekt som kan gi nye industriarbeidsplasser. Og det er bra for klima. Nå som det er sprengt nettkapasitet i denne delen av landet, så er dette pilotprosjektet spesielt spennende, siden pilotanlegget er mobilt og kan fraktes rundt, uten å bruke kraftnettet.

-Jeg er stolt over at det bygges ny klimavennlig industri der våre medlemmer står i front, sier Nordhaug.

Han understreker at det nå gjelder å få effektuert satsingen i stor skala, og dermed få kostnadene ned. – Da kan vi videreutvikle verdikjeden og produsere hydrogen ved å bruke naturgass fra norsk sokkel, samt rense og deponere klimagassen permanent i havbunnen i Nordsjøen, sier han.

Flere klimavennlige etableringer

I Energiparken ved Ågotnes pågår for tiden flere klimavennlige etableringer. Det er blant annet her det nasjonale mottaks- og deponeringsanlegget for CO2 blir etablert, i regi av Northern Lights som en del av den nasjonale klimasatsingen, Langskip. Like i nabolaget ligger Equinors gassmottaksanlegg på Kollsnes.

Ifølge selskapet CCB Energy Holding satses det enormt på hydrogen verden over, ikke minst i EU.

-Etterspørselen etter hydrogen globalt vil øke dramatisk og vi mener at hydrogenproduksjon fra naturgass kombinert med CO2-fangst og lagring vil være det mest kostnadseffektive og miljøvennlige alternativet, skriver det på sine egne nettsider.

Ambisjonen er å ha et fullskalaanlegg klart innen 2026. Da skal det kunne produsere 30 tonn hydrogen per døgn.