Forslag fra ungdommen til Industri Energis landsmøte 2017

Industri Energi Ung ønsker innspill fra ungdommen til landsmøte. Fristen for å sende inn forslag er 12. desember.
Industri Energi Ung ønsker innspill fra ungdommen til landsmøte. Fristen for å sende inn forslag er 12. desember.

torsdag 1. desember 2016

Landsmøte 2017 nærmer seg, og Industri Energi Ung ønsker innspill fra ungdommen. Nå har du som ung muligheten til å være med å bestemme hva Industri Energi skal mene og jobbe for de fire neste årene.

Hva bør Industri Energi jobbe for de neste fire årene?

Bruk muligheten du har til åforme forbundets politikk de neste fire årene.

Du kan sende inn dine innspill og forslag på to måter. Den ene er gjennom din lokale avdeling eller klubb og den andre er gjennom Industri Energis ungdomsutvalg.

– Hvis du hardu mulighet så gjør gjerne begge deler, oppfordrer leder av ungdomsutvalget, Maren Marie Wilhelmsen.

Du kan sende inn forslag til vedtekter, nærings- og klimapolitikk, organisasjonspolitikk, arbeids- og velferdspolitikk, HMS-politikk, om utdanning, internasjonale saker eller helt andre forslag som ikke kommer inn under de andre kategoriene.

– For at vi skal kunne behandle forslagene i ungdomsutvalget er fristen satt til mandag 12. desember.

Forslag sendes til mmw@industrienergi.no merket «Forslag til Landsmøte 2017».

Har du spørsmål?

Har du spørsmål angående innsending av forslag til Landsmøte 2017, ta kontakt med leder i ungdomsutvalget, Maren Marie Wilhelmsen, på mmw@industrienergi.no eller mobil: 911 94 319.