Forringede rammevilkår kan true fastlandsindustrien vår

Hydro pilotsanlegg på Karmøy. Arkivfoto: Hydro/ Øyvind Breivik.
Hydro pilotsanlegg på Karmøy. Arkivfoto: Hydro/ Øyvind Breivik.

torsdag 6. februar 2020

Hydro la denne uka ut en melding om at det planlagte nye aluminiumsanlegget på Karmøy er utsatt på ubestemt tid. – Industri Energi har lenge advart om at økte kraftpriser og høyere nettleie kan true industrien vår, sier spesialrådgiver Geir Vollsæter i Industri Energi.

Hydro oppgir at økt nettleie som øker driftskostnadene for Hydro med 300 millioner kroner per år, samt usikkert marked, er årsaken til beslutningen om å utsette den nye anlegget.

-Vi er svært skuffet, men ikke overrasket over denne beslutningen. Vi har i mange år advart regjeringen og embetsverket om at bygging av utlandskabler, samt kraft fra land til olje- og gassinstallasjoner står for brorparten av Statnetts investeringer som landbasert industri og folket dekker regningen for. I tillegg øker det kraftprisen med milliarder av kroner for industrien hvert år, sier Geir Vollsæter, spesialrådgiver i Industri Energi.

Norsk aluminium gir lavere globale utslipp

Geir Vollsæter, spesialrådgiver i Industri Energi.
Geir Vollsæter, spesialrådgiver i Industri Energi.

Hydros pilotfabrikk på Karmøy er verdens mest effektive aluminiumsverk. Etter planen skulle det bygges et fullskalaanlegg basert på samme teknologi på nabotomten med driftsstart i 2022/2023. Men det er nå utsatt på ubestemt tid.

-Økt produksjon av aluminium trengs for å levere på EUs «Grønne avtale» og Norges klimamål. Og det er viktig å huske at jo mindre klimautslipp aluminium har, jo lavere blir de globale klimautslipp, mens verdiskaping og sysselsetting øker i Norge, sier Vollsæter.

Han slår fast at økte kraftpriser og nettleie truer hele vår industri. – Vi må få en kraftpolitikk som er rettferdig og sikrer framtidig verdiskapning, og ikke ødelegger det vi har bygd opp over de siste 120 år, sier han.

Må ikke forringe rammevilkårene

Industri Energi møtte daværende olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i oktober 2019.

-Da tok vi opp konsekvensene av økt nettleie. Vi vil igjen be om et snarlig møte med regjeringen og den nye olje- og energiministeren Tina Bru for blant annet å ta opp økningene i nettleie for vår industri.

Fagforeningsleder i Hydro Karmøy, Sten-Roar Martinsen, understreker at selskapets aluminiumsverk hele tiden er avhengig av både markedet ute og rammevilkårene hjemme. – Nå som markedet ute er mer krevende, så er det enda viktigere at vi ikke forringer rammevilkårene hjemme, sier Martinsen.

Han viser til at Hydro i perioden etter CO2-kompensasjon kom på plass (høsten 2012) har fått på plass både teknologipilot på Karmøy, samt vedtak om å gjenoppstarte den utkoblede hallen på Husnes. -Dette viser at det er mulig å få på plass store investeringer i miljøvennlig industri i Norge når rammevilkårene spiller på lag, sier Martinsen.