Fornuftig å bruke mer tid på planen om oljeterminal på Veidnes

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi.

fredag 14. desember 2018

– Vi står på kravet om at det må bygges en oljeterminal på Veidnes i Finnmark. Samtidig er det fornuftig at operatørselskapene bruker noe mer tid på å modne fram prosjektene det jobbes med i Barentshavet. Og at de leter etter tilleggsressurser som kan knyttes til oljeterminalen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Regjeringen orienterte fredag Stortinget om status for arbeidet med å vurdere oljeomlasting i Finnmark.

Olje- og energidepartementet understreker i en melding at studiene av mulige omlastingsløsninger fortsatt er i en tidlig fase og det er nødvendig med videre studier, slik at selskapene får et godt nok beslutningsgrunnlag til å kunne foreta et valg av eksportløsning. Ved å følge et normalt industrielt prosjektløp vil et valg mellom de tre alternativene ifølge departementet kunne tas i 3. kvartal 2019.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi står på kravet om at det må bygges en oljeterminal på Veidnes. Samtidig mener han det er fornuftig at operatørselskapene bruker noe mer tid på å modne fram prosjektene det jobbes med i Barentshavet. Og at selskapene leter etter tilleggsressurser som kan knyttes til en oljeterminalen.

Utbyggingsplan for Castberg-feltet ble godkjent i juni 2018 basert på transport av råoljen direkte fra feltet til markedet. Samtidig utredes muligheten for oljeomlasting fra feltet i Finnmark videre. Equinor, som er operatør for Johan Castberg-feltet, har høsten 2018 gjennomført studier av alternative løsninger for omlasting av råolje i Finnmark.