Forlenget levetid på Statfjord vil sikre mange arbeidsplasser og gi høy verdiskaping

Levetiden på Statfjord-plattformene blir forlenget. Nærmest i bildet Statfjord C. Foto: Harald Pettersen, Equinor.
Levetiden på Statfjord-plattformene blir forlenget. Nærmest i bildet Statfjord C. Foto: Harald Pettersen, Equinor.

torsdag 9. januar 2020

Equinor og partnerne i Statfjord-området har besluttet å forlenge produksjonen mot 2040. – Det har vært krevende diskusjoner om dette prosjektet, og jeg er glad for at vi er enig om en plan som vil gi mange arbeidsplasser og høy verdiskaping for samfunnet, sier Per Martin Labråthen, leder i Industri Energi Equinor.

Statfjord A skulle egentlig avvikles i 2022, nå forlenges levetiden til 2027. For feltene Statfjord B og C skal levetiden forlenges forbi 2035, trolig mot 2040.

-De nye planene vil gi høy verdiskapning både for samfunnet og selskapene – og ikke minst sikre mange lønnsomme arbeidsplasser, sier Per Martin Labråthen, konserntillitsvalgt og leder av Industri Energi i Equinor.

Det vises til totale ringvirkninger på opp mot 4000 arbeidsplasser per år i flere tiår.

Skal bore 100 nye brønner

Per Martin Labråthen, konserntillitsvalgt og leder i Industri Energi Equinor, er glad for at feltene får økt levetid. Foto: Atle Espen Helgesen
Per Martin Labråthen, konserntillitsvalgt og leder i Industri Energi Equinor, er glad for at feltene får økt levetid. Foto: Atle Espen Helgesen

Den nye planen innebærer at produksjonen fra Statfjord skal forlenges gjennom å modne nye reserver til utvinning og at det gjøres nødvendige oppgraderinger av plattformene.

Det skal bores omtrent 100 nye brønner mot 2030. Brønnene skal bidra til en ambisjon om å opprettholde dagens produksjonsnivå fra Statfjord forbi 2025. Dette vil kreve vesentlig investeringer og oppgraderinger av de tre plattformene.

-Det vil være høy boreaktivitet. Det skal være aktivitetsstyrt bemanning med egne Equinor-ansatte, sier Per Martin Labråthen.

Samtidig er Equinor opptatt av å holde kostnadene lave. Derfor skal driften av Statfjord omorganiseres og det skal opprettes en ny senfaseenhet i Equinor.

I arbeidet med den nye senfaseenheten og ny forretningsplan for Statfjord har ledelsen i Equinor samarbeidet med fagforeningene.

Labråthen legger ikke skjul på at det har vært krevende diskusjoner.

– Vi er glad for at levetiden for Statfjord nå skal forlenges i mange år, men ja, det har vært krevende. Vi har særlig vært bekymret for bemanningssituasjon på Statfjord, siden bemanningen der allerede er svært lav, sier han.

Industri Energi Equinor er opptatt av at man skal ha riktig egenbemanning, som skal stå i forhold til oppgavene både i land- og offshoreorganisasjonen for feltet, innenfor tradisjonelle drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

Equinor planlegger å gjennomføre drift- og vedlikeholdsoppgaver på Statfjord med en lav basisbemanning som støtter og/eller utfører kampanjevedlikehold for «effektiv gjennomføring av pakkede jobber». I tillegg er det forventet varierende grad av aktivitetsstyrt personell i kampanjene avhengig av arbeidets art, inkludert bruk av leverandører.

-Dette er ikke i tråd med dagens vedlikeholdsmodell i selskapet eller Industri Energi Equinor sin politikk, påpeker Labråthen.

Vil bli grunnmuren for andre senfaseprosjekter

Labråthen understreker at det har vært svært viktig for Industri Energi i Equinor å delta i diskusjonene med ledelsen rundt Statfjord og den nye senfaseenheten.

-Dette prosjektet vil bli grunnmuren for senfaseplaner for en rekke andre felt i årene framover. Det har derfor vært svært viktig for oss å delta i diskusjonene og være med å legge føringer for disse planene, sier han.

Som eksempel nevner han at det har vært sentralt for foreningen å sørge for at Equinor fortsatt skal være operatør for feltet ut hele levetiden.

-Dette er helt i tråd med Industri Energi Equinor sin politikk der vårt krav alltid har vært at Equinor skal drive alle våre felt i alle feltets faser, sier Per Martin Labråthen.