Hovedoppgjøret 2024: Forhandlinger om farmasøytisk overenskomst er i gang

IE&FLT krever økt kjøpekraft til alle medlemmer i farmasøytiske bedrifter. Forhandlingene med motparten NHO/Norsk Industri er den 14. og 15. mai.

– Våre medlemmer skal ha reallønnsvekst. I tillegg har vi også skifttillegg som skal kompenseres riktig, forteller IE&FLT’s delegasjonsleder Barbro Auestad.

Tariffavtalen som omfatter over 1100 IE&FLT-medlemmer er en såkalt minstelønnsoverenskomst. Det betyr at ingen som faller inn under avtalen, skal ha dårligere lønn enn minstelønnsatsen i overenskomsten.

Etter endt oppgjør skal det også forhandles lokalt om lønn.

Krever endringer i arbeidsvilkår

Etter fjorårets mellomoppgjør erklærte Auestad at IE&FLT var tålig fornøyde, men at en rekke punkter ville bli løftet inn til det kommende hovedoppgjøret i 2024.

– Det er betydelige forskjeller mellom bedriftene når det kommer til lokale løsninger for lønnskompensasjon og tillegg. Det er viktig at grunnleggende goder i overenskomsten utvikles og forbedres.

At årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør, betyr at partene kan forhandle om hele avtaleteksten, ikke bare lønn.

Skulle ikke IE&FLT og Norsk Industri bli enige, vil partene møtes til mekling hos Riksmekleren.

Forhandlingsutvalget til IE&FLT
(Farmasøytiske bedrifter)

Barbro Auestad, AU-medlem i IE&FLT og forhandlingsleder

Nina Helland, forbundssekretær Industri Energi

Tone Thon, Fresenius Kabi AS

Petter Sørensen, Asker Contract Manufacturing AS (tidligere Takeda i Asker)

Kristine Sillerud, GE Healthcare AS avd Oslo

Bodil Hanssen, Curida AS

Jan Øyvind Åvik, GE Healthcare AS avd. Lindesnes

Rune Stensland, Norgesplaster AS

Jørn-Henning Isaksen, Palla Pharma Norway AS

Espen Lia Gregoriussenm Vistin Pharma AS

André Skogen-Grimseth, Pharmaq AS avd. Kløfta

Carl Spira, Abbott Diagnostics Technologies AS (Observatør)

Sven Rune Andersen, Asker Contract Manufacturing AS (Observatør)

Tore Berget, Curida AS (Observatør)