Forhandlinger LO Stat: Utsetter avklaring av særalderspensjon i offentlig sektor

torsdag 31. oktober 2019

Forhandlingsfristen for alderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte med særaldersgrense er utsatt. Partene er enige om at de trenger mer tid til å vurdere ulike modeller for nye særaldersgrenser i offentlig sektor.

Siden onsdag har forhandlere fra LO, YS, Unio, Akademikerne, KS, Spekter og Arbeids- og sosialdepartementet jobbet for å bli enige om en ny alderspensjon for de over 200.000 offentlig ansatte med særaldersgrenser (les mer om bakgrunnen på frifagbevegelse.no).Nina Helland fra Industri Energi deltar også i forhandlingene.

Nå har altså partene blitt enige om å utsette, og LO Stat har sendt ut følgende pressemelding:

– Det har vært krevende forhandlinger og vi ser at vi trenger mer tid for å komme i havn. Vi har en avtale om å finne varige løsninger som sikrer at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrense, ikke skal komme urimelig ut, sammenliknet med andre grupper. Det er fortsatt målet, men vi trenger å fortsette arbeidet med å finne de gode løsningene fram til februar neste år, sier Peggy Hessen Følsvik, første nestleder i LO.

– Forhandlingene om særalderspensjon er en av de siste brikkene i pensjonsreformen som nå skal på plass, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Vi vil arbeide fram en god langsiktig løsning. Til det ser det ut til at vi trenger mer tid, derfor velger vi å fortsette forhandlingene, sier YS-leder Erik Kollerud

I pensjonsavtalen av 3. mars 2018 som begge parter skrev under på står det at det også i framtiden vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser.