Forhandlinger 2018: Status og praktisk informasjon pr. fredag 6. april

Fra venstre: HK-leder Trine Lise Sundnes, Industri Energi-leder Frode Alfheim og LO-sekretær Are Tomasgard. Bildet ble tatt 12. mars da LO overleverte kravene til NHO.
Fra venstre: HK-leder Trine Lise Sundnes, Industri Energi-leder Frode Alfheim og LO-sekretær Are Tomasgard. Bildet ble tatt 12. mars da LO overleverte kravene til NHO.

fredag 6. april 2018

LO og forbundslederne i de ulike forbundene og NHO er nå hos Riksmekleren i Oslo. Meklingsfristen er 24.00 lørdag 7. april. Blir vi enige med arbeidsgiversiden, altså NHO, blir det ikke streik. Blir vi ikke enige blir det streik. Rett over 3000 av våre medlemmer vil da i første omgang gå ut i streik.

Her finner du en liste med oversikt over hvilke bedrifter som er tatt ut hvis det skulle bli streik.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, og denne gang er det et samordnet oppgjør mellom LO og NHO. Grovt forklart betyr det at forbundene har overlatt streikemakten til LO og at det er LO som styrer forhandlingene. Vår forbundsleder Frode Alfheim og lederne i de andre LO-forbundene er med i forhandlingsutvalget, og i tillegg består forhandlingene av såkalte «forbundsvise sløyfer».

Hovedgrunnen til at oppgjøret er samordnet er at AFP er en kjernesak, og får å få til det er «kjøttvekta» som LOs godt over 900.000 medlemmer utgjør veldig viktig.

Forhandlingene startet 12. mars, men siden LO og NHO ikke kom til enighet ble det brudd. Det er bakgrunnen for at partene nå sitter hos Riksmekleren.

Sikre pensjon og økt kjøpekraft

De fire kravene er:

  • Tette hullene i AFP-ordningen for de som uforskyldt faller ut av ordningen på slutten av yrkeslivet, og sikre sliterne en anstendig pensjon fra 62 år.
  • Sikre at også de som tjener minst skal få en anstendig pensjon, og krever pensjonsopptjening fra første krone i Obligatorisk tjenestepensjon
  • Økt kjøpekraft for alle.
  • Hindre sosial dumping ved å sikre at arbeidsgiverne må betale reise, kost og losji for arbeidstakere som de sender på oppdrag.

Får man økonomisk hjelp fra Industri Energi hvis det blir streik?

Ja. Stønadsbeløpet vil være:

Arbeidstakere på dagtid (37,5 t/uke) 100,- /time Arbeidstakere på 2-skift (36,5 t/uke) 103,- /time Arbeidstakere på 3-skift (35,5 t/uke) 105,- /time Arbeidstakere på helkontinuerlig skift og på sokkelen (33,6 t/uke) 112,- /time

I Industri Energis vedtekter paragraf 27 spesifiseres hvem som har rett til streikestøtte. Har du spørsmål om streikestøtten, snakk med lokal tillitsvalgt der du jobber – eller kontakt streikekontoret (se under for kontaktinfo).

Streikekontor og spørsmål

Vi har opprettet egne streikekontorer som vil være i beredskap.

Allerede nå kan medlemmer og tillitsvalgte som har spørsmål sende e-post til streik@industrienergi.no.

Straks et meklingsresultat er klart, åpner streiketelefonen vår, som har telefonnummer 958 00989.

LO har laget en nyttig «ofte stilte spørsmål ved streik»-oversikt, samt forklarende video.

Er du tillitsvalgt og søker informasjon om hva du må gjøre hvis det blir streik, finner du dokumentet «Avdelingens og klubbens oppgaver under streik» her.

Følg med!

Ellers oppfordrer vi alle til å følge med her på industrienergi.no, fagbevegelsens egen nyhetskanal Frifagbevegelse.no samt nyhetsbildet generelt.