Forhandlinger 2018: Enighet hos Riksmekleren – her er pressemelding fra LO

søndag 8. april 2018

Etter å ha meklet på overtid kom LO og NHO til enighet hos Riksmekleren søndag ettermiddag. Bedre AFP og økt lønn er viktige resultater. Dette betyr at det ikke blir streik nå og at alle skal møte på jobb som vanlig. Meklingsresultatet vil snart sendes ut til uravstemning.

Les også artikkel med kommentar fra forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi

–Vi har hatt store og vanskelige tema på bordet, og jeg er glad for at vi har kommet fram til et anbefalt forslag som samtlige LO-forbund stiller seg bak, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en pressemelding.

–Jeg er spesielt fornøyd med at vi har kommet i mål med kravene våre om Avtalefestet pensjon (AFP). Vi har tettet hull i dagens AFP-ordning og lagt grunnlaget for en ny og forbedret AFP. Og vi har også fått på plass et slitertillegg, utdyper LO-lederen.

Det generelle lønnstillegget blir på kr 1 i timen fra 1. april 2018, det vil si kr 1950 i året. I tillegg ble det gitt et lavlønnstillegg på kr 2,50 i timen, kr 4875 i året, totalt kr 6825, til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, se vedlagte oversikt. (Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er kr 464 139 i året.)

–Dette er i tråd med vårt krav om økt kjøpekraft for alle våre medlemmer, samtidig som vi løfter de lavest lønte, mange av dem kvinner, slår Hans-Christian Gabrielsen fast.

– Dessverre kom vi ikke i mål med kravet om opptjening fra første krone i den obligatoriske tjenestepensjonsordningen (OTP), sier Gabrielsen i pressemeldingen, men understreker:

– Vi legger ikke kravet fra oss. Dette skal vi kjempe for, både politisk og overfor arbeidsgiverne. OTP er en lovfestet ordning, og i første omgang følger vi opp kravet overfor myndighetene i forbindelse med forslagene om endringer i tjenestepensjonene som nå er til behandling, sier LO-lederen.

Partene er enige om mål og rammer for en ny, framtidig avtalefestet pensjon (AFP).

Den nye ordningen vil fortsatt være en kvalifiseringsordning, men AFP-pensjonen den enkelte får, vil henge tettere sammen med hvor mange år de har jobbet i en AFP-bedrift. På den måten vil flere, også yngre arbeidstakere, nyte godt av ordningen, og langt færre vil falle ut.

Detaljene rundt den nye AFP-ordningen skal utredes, sammen med myndighetene og tas inn i et senere tariffoppgjør. LO-medlemmene skal deretter få ta stilling til den nye AFP-ordningen i uravstemming.

LOs medlemmer skal ta stilling til det framforhandlede resultatet i årets tariffoppgjør i en uravstemning som avholdes 26. april.

Last ned løpeseddelen «Økt lønn og bedre AFP»

Tariffavtaler med gjennomsnittlig lønnsnivå under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (som altså vil få lavlønnstillegg):

133 BAKER-OG KONDITOROVERENSKOMSTEN 14 VEKTEROVERENSKOMSTEN 377 TRANSPORTSELSKAPER I NORGE 131 EGG- OG FJÆRFEKJØTTINDUSTRIEN 70 BUTIKKOVERENSKOMSTEN – HK 296 IO TEKO-OVERENSKOMSTEN 333 SKIANLEGG 105 VASKERIER OG RENSERIER 487 AMB-OVERENSKOMSTEN 301 PARKERINGSSELSKAPER 55 BOKBINDERIER 10 RENHOLDSBEDRIFTER 11 RENHOLD 329 GLASS OG KERAMISK INDUSTRI 415 FRITIDS- OG AKTIVITETSAVTALEN 293 LANDFORPLEININGSAVTALEN 79 HOTELL- OG RESTAURANTAVTALEN – RIKSAVTALEN 521 DYREPLEIERE 525 JORDBRUK OG GARTNERI 345 OVERENSKOMSTEN FOR BILUTLEIE