Forfulgt belarusisk fagbevegelse fikk endelig Arthur Svensson-diplomet

På en solidaritetskonferanse i Bremen denne uken fikk endelig den uavhengige belarusiske fagbevegelsen overrakt symbolet på at de fikk Arthur Svensson-prisen i 2021. I 2021 gjorde pandemien at vi ikke kunne ha en vanlig prisseremoni for å hedre prisvinneren. Året etter forbød regimet hele fagbevegelsen og fengslet en rekke tillitsvalgte.

Den uavhengige fagbevegelsen i Belarus ble i 2021 tildelt Svensson-prisen for sin modige kamp for arbeidstakere i landet. Prisvinnerne har blitt motarbeidet i flere år av Lukasjenkos regime, et regime mange ser på som Europas siste diktatur.

Forfølgelsen ble særlig intensivert etter presidentvalget i 2020. Da Lukashenko forfalsket valgresultatet og utropte seg selv til vinner, førte det til store demonstrasjoner og streiker. Det toppet seg da den uavhengige fagbevegelsen ble totalforbudt i fjor og en rekke fagforeningsledere og aktivister ble fengslet.

Lukashenko-regimet har forbudt den frie og uavhengige fagbevegelsen.

Lederen av hovedorganisasjonen BKDP, Aliaksandr Yarashuk, ble dømt til fire års fengsel for sin fagforeningsaktivitet. I dag sitter 49 fagforeningsledere i fengsel eller i straffekolonier, under svært dårlige forhold sammen med minst 1400 andre politiske fanger.

En del klarte likevel å flykte og etablerte i fjor høst organisasjonen «Salidarnast» (Solidaritet på belarusisk) i eksil.

Solidaritetskonferanse i Bremen

Espen Løken fra Industri Energi er denne uken i Bremen på en solidaritetskonferanse, der representanter fra global og europeisk fagbevegelse, sammen med belarusiske fagforeningsledere i eksil, diskuterer veien videre. Industri Energi har hatt tett kontakt med belarusisk fagbevegelse gjennom flere år. Først med utgangspunkt i Yara sitt engasjement i Belarus. Og senere som oppfølging av Arthur Svensson-prisen.

Den videre kampen for Salidarnast dreier seg om å spre informasjon, drive politiske kampanjer, nettverksarbeid, opplæring av fagforeningsaktivister, juridisk bistand til fengslede og hjelp til fangenes familier. I tillegg jobber Salidarnast for å være best mulig forberedt når Lukashenko en gang er fjernet fra makten og det blir mulig å drive fagforeningsarbeid igjen.

Sanksjonene må ikke ende opp som papirvedtak uten effekt

Akkurat nå er fokuset særlig på å følge opp FNs arbeidslivsorganisasjon, ILO, sitt vedtak om å innføre sanksjoner mot regimet for brudd på den grunnleggende konvensjonen om organisasjonsfrihet. Salidarnast mobiliserer for at disse sanksjonene, som ble vedtatt med stort flertall, skal bli omfattende og effektive, og ikke bare bli liggende som papirvedtak. Mange land ignorerer vedtaket.

ILOs sanksjonsmuligheter er i praksis FNs eneste reelle mulighet til å innføre sanksjoner mot et regime. Global fagbevegelse er svært bekymret over at vedtaket ikke følges effektivt opp av alle medlemmer, og at også ILO skal bli et tannløst organ uten reell mulighet til å sette makt bak vedtak. Dette er noe også norsk fagbevegelse må følge opp.

Arthur Svensson-prisen

Prisen er en internasjonal pris opprettet av Industri Energi. Den tildeles årlig av «Komiteen for Arthur Svenssons Internasjonale Pris for Faglige Rettigheter» etter følgende statutter. Disse kan endres av landsstyret i Industri Energi med 2/3 flertall.

Beløp
Prisen er på NOK 500.000. Halvparten går direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til oppfølgingsarbeid knyttet til prisvinneren eller nærliggende prosjekter. Pengene tas fra forbundets internasjonale solidaritetsfond. Beløpet kan justeres av Forbundsstyret i forbindelse med behandling av forbundets budsjett.

Formål
Hovedformålet er å fremme arbeidet for å styrke fagforeningsarbeid og faglige rettigheter internasjonalt.

Hvem kan få prisen?
Prisen tildeles en person eller organisasjon som i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.

Se også oversikten over tidligere vinnere

Hvem kan foreslå kandidater? 
Fagforeninger fra hele verden kan foreslå kandidater.

Priskomiteen
Komiteen er bredt sammensatt av syv personer fra norsk fagbevegelse og blir oppnevnt av landsstyret i Industri Energi for fire år om gangen. 

Se hvem som sitter i komiteen.